A continuació trobareu tota la informació rellevant  per al curs 2020-2021:

CALENDARI ESCOLAR

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic Ordre EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8175, de 13.7.2020), l’activitat docent començarà el dia 14 de setembre 2020 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2021.

Durant el curs 2020-2021, els períodes de vacances escolars seran:

  • Nadal: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, , ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

  • 24 de setembre 2020
  • 12 d’octubre 2020
  • 8 de desembre 2020
  • 24 de maig 2021

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, (aprovat pel nostre Consell Escolar):

  • Dilluns 7 de desembre 2020
  • Dilluns 15 de febrer 2021
  • Divendres 21 de maig 2021

PREVISIÓ SORTIDES i PAGAMENTS


Aclariments sobre el pagament del material:

Arrel dels dubtes de les famílies sobre la petició al desembre dels 30€ restants de la quota de material (de 60€), us fem saber que a l’Institut L’Alzina, des de l’equip directiu no demanem cap quota addicional de material sinó la mateixa de cada curs. Que, donades les circumstàncies adverses motivades per la pandèmia que han provocat dificultats econòmiques en moltes famílies,  vam intentar reduir aquesta quota a la meitat per si finalment el curs era telemàtic.

Per tant, en la matrícula del curs 2020-2021 vam cobrar només 30€ enlloc dels 60€ habituals. Com que el curs és presencial i no volem deixar de fer activitats pràctiques i dinàmiques ni a les aules, ni als tallers, ni als laboratoris, us demanem ara que pagueu la meitat de la quota que no vau aportar inicialment. És a dir, que de material estaríeu pagant els mateixos 60 euros que demanem cada curs acadèmic. Aquests diners es fan servir per comprar els materials que necessitem per al bon funcionament dels tallers i dels laboratoris, així com a projectes i en activitats de tutoria.

Ja al Consell Escolar de finals del curs passat es va dir que els 30€ es revisarien, per a no comprometre el pressupost de l’institut. I és justament el que hem hagut de fer.
Us demanem que confieu en nosaltres, que  podeu estar ben segures que invertirem aquests diners en material fungible necessari per al bon funcionament del centre i que incidirà directament en les activitats d’ensenyament/aprenentatge de tot l’alumnat.
En fer el tancament de l’any, al març, tindreu la informació que desitgen. Us explicarem la quantitat de diners que les famílies heu aportat i els justificarem les compres que hem fet amb aquests diners. Encara no seran dades definitives (seguirem fent compres per als vostres fills i filles fins al juny del 2021, i el pressupost es tanca per anys naturals).
En definitiva: aquest curs 2021-2021 no us hem demanat més diners en concepte de material.
Us agraïm la vostra comprensió.

Aquest curs no cobrarem cap quota de sortides. Anirem passant els rebuts una a una, segons com es desenvolupi el curs.

MATRICULA INTERNA


En aquest enllaç trobareu tota la informació https://www.alzina.cat/matricula/

PAGAMENT MATRÍCULA

Aquest curs hem intentat retallar les despeses al màxim, per afavorir les famílies i contribuir a la recuperació postconfinament. Si per sort el curs 2020-2021 es fa sobretot presencial, haurem de fer una revisió de les quotes per assegurar que el pressupost de l’institut no quedi compromès. Us informarem del pagament curs a curs, i família a família, tenint en compte les devolucions pendents i el vostre estat de pagament de les quotes de cursos anteriors. Moltes gràcies per la vostra paciència.

En el següent enllaç trobareu la informació genèrica sobre la matrícula. Heu rebut un tokapp personalitzat amb el pagament de la matrícula.

Veure PDF

IPAD


Enguany només recollirem els ipads de préstec de l’alumnat de quart d’ESO.

Caldrà que el porteu amb la funda i el carregador i l’entregueu a consergeria el dia 25 de juny de 9 a 14h.

ARMARIETS


L’institut posa a disposició de tot l’alumnat del centre l’ús d’un armariet per  guardar el seu material escolar. Els armariets  estan situats a l’interior de les aules.

Durant el primers dies de classe, a través del seu tutor, s’adjudicarà a l’alumnat el seu armariet.

TANCAMENT

Pel tancament correcte de l‘armariet amb cadenat, aquest ha de tenir les següents especificacions (el més important és que la part cilíndrica, en forma de U, ha de tenir 5mm de diàmetre).

Si l’alumne/a oblida la contrasenya del cadenat o perd la clau, l’Institut contactarà amb manteniment i tallarà el cadenat amb radial. El cost d’aquesta acció comportat una despesa de 15€ de la qual es farà carregat la família.