Una de les parts més importants del nostre projecte educatiu

La finalitat bàsica de l’equip de tutors/es de l’ESO, a part de les actuacions que els corresponen com a tutors/es de l’ESO, consisteix a:

  • Assegurar una bona acollida de l’alumnat.

  • Promoure la seva integració al centre, tant en la relació amb la resta de l’alumnat, com en les noves tasques escolars  que se’ls demana.

  • Portar un seguiment individual de l’alumnat.

  • Mantenir una estreta relació amb les famílies.

ACOLLIDA ALUMNES DE 1r D’ESO

Abans de començar el curs, totes les famílies de 1r d’ESO són convocades a una sessió informativa sobre l’organització del nou curs.

El primer dia de classe, el nou alumnat de primer és rebut per l’equip de tutors/es. Actualment estem treballant en la possibilitat de crear un apadrinament amb l’alumnat de 4t d’ESO (aprenentatge i servei), que acompanyi i assessori el nou alumnat durant el primer curs.

El/la tutor/a els dóna a conèixer l’horari i totes les informacions que necessiten per poder començar les classes.