Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.

El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Membres nats:

Presidenta: Esther Sobré (directora)

Secretària: Mireia Cebrian (secretària)

Óscar Sagués  (cap d’estudis)

Orientacions per millorar la participació de les famílies

RESULTATS


Sector pares/mares/tutors

  • Claveria Capaul, Carme
  • Díaz Mata, Maribel

Sector professorat

  • Gavilan Famadas, Marga
  • Navarro Lardiés, Jesús
  • Pagés Pons, Edelmina
  • Solsona Bel, Montse
  • Torrecillas Martínez, Antonio
  • Torres Martínez, Mercè

Sector  alumnat

  • Hernández Jiménez, Gerard
  • Jaramillo Landazuri, Aaron