A Espanya la normativa actual indica que els menors de 14 anys no poden tenir accés a les xarxes socials. Això també impedeix a aquests menors la possibilitat d’utilitzar molts serveis d’Internet com serien els comptes de Gmail i les aplicacions de Google.

Per a superar aquesta dificultat als alumnes de primer i segon de l’ESO, prèvia autorització dels pares, els proporcionarem un compte d’usuari per a poder accedir a les aplicacions de Google en l’àmbit educatiu. El compte és d’ús exclusiu per al treball a l’institut i no s’ha de fer servir per a altres propòsits.

Aquests comptes són semblants al comptes normals de Google, però permeten limitar l’àmbit de la seva utilització. Així només permet fer servir les següents aplicacions de Google:

– Correu (gmail)

– Documents (google docs)

– Llocs (google sites)

– Calendari (google calendar)

– Xat (google talk)

I les aplicacions tenen limitacions respecte amb qui és permet compartir la informació per a evitar que surti inadvertidament fora de l’àmbit de l’institut. Per exemple només es poden enviar i rebre correus a altres alumnes i professors.

Els mateixos comptes seran vàlids per a l’accés a l’entorn virtual d’aprentatge (EVA) Moodle de l’Alzina.

Els comptes seran vàlids al llarg del curs actual i mentre l’alumne estigui matriculat a l’institut. En finalitzar el curs els comptes, les seves dades i els documents associats s’eliminaran.