A la web del Consorci i del Departament d’Ensenyament teniu tota la informació actualitzada.

CONTACTE  a8039057@xtec.cat      |    93 340 98 50

BATXILLERAT

LLISTAT AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 23/05/2022

llista amb la puntuació després de les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació corresponent i el seu número de desempat.

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

Llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places

Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Aquesta llista ja no està ordenada per ordre alfabètic, sinó que recull l’ordre en què s’assignaran les places. Les famílies poden, amb aquesta llista, fer-se una idea sobre si obtindran plaça en el centre de primera petició. Caldrà esperar a la llista d’admesos per tenir-ne la seguretat o obtenir l’assignació en un centre diferent del primer.

Llistat d’admesos

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022

3. Formalitza la matriculació

Formalitza la matrícula al centre educatiu assignat
Consulta la llista d’alumnes matriculats