A la web del Consorci i del Departament d’Ensenyament teniu tota la informació actualitzada.

CONTACTE  a8039057@xtec.cat      |    93 340 98 50

BATXILLERAT

OFERTA INICIAL puntuació provisional puntuació resoltes les reclamacions llista de sol·licituds ordenada

Accions i dates