En el període de matriculació, en aquesta pàgina trobareu tota l’informació corresponent a les dates i documentació a lliurar al Centre.