Com cada inici de curs, hem actualitzat el pla d’emergència de l’institut. Tal com s’indica en el pla:

  • Una de les exigències principals dels ciutadans és la seguretat a les instal•lacions públiques i, en particular, als centres docents. La redacció del Pla d’Autoprotecció del Centre és l’eina que es posa al servei del món escolar on es recullen les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en una situació de risc.
  • Aquest pla s’ha de donar a conèixer a l’alumnat, al professorat i a la resta de personal de l’Institut L’Alzina, i així tothom sabrà les seves funcions i responsabilitats i les actuacions a seguir en cas d’emergència, a fi d’evitar respostes improvisades que puguin conduir a la desorganització quan, en una eventual amenaça, calgui actuar per protegir-se.