Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i també extraordinaris fins a un màxim de 100%

 • Preu de menjador de 6,91 €, amb caràcter general, per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja total.
 • Preu de menjador de 6,54 €, en aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores.
 • Es pot sol·licitar l’ajut tenint en compte els ingressos familiars corresponents a la renda 2022.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2023-2024, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

 • Període de juny 2023entre el 15 de maig i el 16 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 20 de juny.
 • Un cop finalitzat el període de juny, s’establiran períodes oberts de presentació de sol·licituds (noves peticions, alumnat nou vingut i situacions sobrevingudes)
  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 4 i el 25 de setembre de 2023, ambdós inclosos, i fins al 27 de setembre per portar-la signada al centre.
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos, i fins al 4 de desembre per portar-la signada al centre.
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de desembre de 2023 i el 29 de febrer de 2024, ambdós inclosos, i fins al 4 de març per portar-la signada al centre.
  • Quart període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de març de 2023 i fins l’últim dia que s’admetin noves admissions del curs 2023-2024.

LLISTATS ADMESOS I DENEGATS

 • Llistat admesos i denegats_període de juny 2023 (5 setembre 2023): Descarregar
 • Llistat admesos i denegats_període obert (31 octubre 2023): Descarregar
 • Llistat d’admesos i denegats segon període obert (22 gener 2024): Descarregar
 • Llistat d’admesos i denegats tercer període obert (22 març 2024): Descarregar

RESOLUCIONS

 • Adjudicació definitiva_Període inicial (21 novembre 2023): Descarregar
 • Adjudicació definitiva_Primer període obert (11 desembre 2023): Descarregar
 • Adjudicació definitiva_Segon període obert (20 de febrer 2024): Descarregar

SUPORT A LES FAMÍLIES

FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

NORMATIVA CONVOCATÒRIA 2023-2024

RESOLUCIÓ Núm. 8911 – 9.5.2023 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 25 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2023-2024 (ref. BDNS 692673)