A la web del Consorci i del Departament d’Ensenyament teniu tota la informació actualitzada.

CONTACTE  a8039057@xtec.cat      |    93 340 98 50

ESO: del 8 al 20 de març 2023

CODI CENTRE: 08039057 INSTITUT L’ALZINA

Que l’oferta inicial no és definitiva i pot patir canvis en l’oferta final derivats de la demanda, de necessitats en l’escolarització o l’evolució de la matrícula continuada durant el curs actual.

Les places de reserva NEE tipus B romandran durant tot el procés i no podran ser ocupades per l’alumnat ordinari fins el 31 d’agost, dos dies hàbils abans de la finalització de la llista d’espera. Les places de reserva NEE tipus A s’alliberen el dia anterior a la publicació de la llista d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten a aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció i podran ser ocupades, si s’escau, per la resta d’alumnes de la preinscripció.

Estadístiques

Oficines de suport a la preinscripció 

Horari: de  8.30 h a 14.00 h dilluns, dimarts, dimecres i divendres, i de 8.30 a 17.00 h els dijous.

  • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
  • Nou Barris-Zona Nord ( carrer de Vallcivera, 14)
  • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
  • Sants-Montjuïc (Imeb – Plaça d’Espanya, 5  Planta baixa – Sala Artur Martorell)

Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent a partir de l’1 de març

  • Atenció informativa a partir de l’1 de març
  • Suport a la preinscripció en línia a partir del 6 de març

Demanar cita prèvia

Per telèfon: al 012 o al Consorci d’Educació de Barcelona (93 551 10 00)

Per internet en aquest enllaç (a partir de l’1 de març)