Els alumnes que han estudiat al sistema educatiu espanyol, i volen fer valer els seus estudis a un país estranger, han de legalitzar la signatura dels certificats d’estudis i títols pertinents, per tal de que tinguin validesa al país on van.

Els requisits que han de complir els documents acadèmics per poder fer la legalització, són:

  • Han de ser certificats originals expedits per la secretaria del centre, i signats de puny i lletra pel Director del Centre, identificant el càrrec i el seu nom i cognoms.
  • Els títols han de ser originals, i el centre no ha de fer cap gestió. Si l’alumne té el títol provisional, el centre haurà d’expedir un certificat complint els requisits esmentats en el punt anterior, especificant que el títol es troba en tràmit.
  • Els certificats s’hauran d’expedir en castellà, ja que cada país només accepta traductors oficials del seu territori.

Un cop l’alumne té tota la documentació, haurà d’anar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, en horari d’atenció.(*)

Els posteriors tràmits que hagi de fer l’alumne els hi informaran des del Consorci d’Educació de Barcelona.

Consorci d’Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona

Telf: 93 551 10 00

(*)Horari Oficina d’Atenció: de dilluns a dijous de 8:30 a 17h i divendres de 8:30 a 14h.

Horari especial: les vigiles de festius, els mesos de juny, juliol i Agost i les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, l’horari de l’Oficina d’Atenció serà de 8:30 a 14h.