En acabar de dinar, l’alumnat que ho desitgi podrà quedar-se a l’Institut Alzina fins a les 16:30 (acompanyats d’un monitor).

El preus del menjador (PENDENT D’ACTUALITZAR) són:

6,54€ usuari fix (cada dia de la setmana)
7,19€ usuari esporàdic

Tots els usuaris han d’emplenar la fitxa d’inscripció al menjador, fins i tot l’alumnat que en fa ús ocasionalment. Heu de lliurar la fitxa per correu electrònic a l’adreça afadrferraniclua@gmail.com abans d’inici de curs o bé abans de les 10h del primer dia que hagin de quedar-se.

Respecte al protocol d’avisos per a les famílies, si han de venir al menjador esporàdics o faltar per malaltia o per altres motius, s’ha d’avisar a l’AFA de Ferran i Clua abans de les 10 hores del mateix dia. La coordinadora es diu Marina Tabares. El mail per avisar és : afadrferraniclua@gmail.com.

El telèfon: 660 90 59 25

El pagament es pot fer domiciliat, per transferència o pagant amb el datàfon de l’AFA del Ferran i Clua en horari de matí (de dilluns a divendres, de 9:00 a 10:00 i de tarda de dilluns a dijous de 16:30 a 17:30h).