Aquest curs, el servei de menjador serà gestionat per l’Institut i es farà al menjador de l’Escola Ferran i Clua. L’empresa s’anomena “Com a casa”  En acabar de dinar, l’alumnat que ho desitgi podrà quedar-se a la biblioteca de l’Institut Alzina fins a les 16:30 (acompanyats d’un monitor).

El preus del menjador pel curs 2019-2020 són:

6,20€ Inscripció de dilluns a divendres *
6,35€ Inscripció de 2 a 4 dies a la setmana *
6,80€ Esporàdic

* Si el vostre fill/filla farà ús del servei de menjador de manera fixa ,cal que empleneu el PDF Inscripció menjador Alzina Com a Casa19-20 al menjador i el porteu a secretaria com a molt tard divendres 29 de juny.

En el cas d’ús esporàdic, és obligatori emplenar el PDF Inscripció menjador Alzina Com a Casa19-20 que haureu de lliurar a Secretaria de l’Institut amb antelació o el mateix dia abans de les 10h.

En cas de sortida de tot el dia organitzada per l’institut, els alumnes usuaris del servei de menjador rebran automàticament un pícnic el dia de la sortida.

PAGAMENTS

Domiciliació bancaria (complimentar PDF Inscripció menjador Alzina Com a Casa19-20 i lliurar-lo a Secretaria) o efectiu.

Els pagaments en efectiu es faran a l’AFA del Ferran i Clua de dilluns a divendres 9.00h a 10h i dilluns a dijous de 16.30h a 17.30h

 

PROTOCOL D’AVISOS

Si el vostre fill/a ha de venir al menjador algun dia esporàdic o faltar per malaltia o per altres motius, s’ha d’avisar a la Marina Tabarés abans de les 10 hores del mateix dia.

El email per avisar és: menjadorferraniclua@gmail.com

El telèfon: 933408382 (hi ha l’opció de deixar missatge al contestador) i el mòbil 661004249.

BAIXA SERVEI MENJADOR

En el moment que l’alumne ja no faci ús del menjador, heu de notificar-lo a Secretaria mitjançant aquest document de baixa.

Documents