Què volem?

Volem formar alumnes que desenvolupin la seva personalitat en totes les competències que una societat canviant com la nostra els exigirà. És per aquest motiu que l’acció tutorial, el treball en equip del professorat i la contínua formació i actualització didàctica és part de la vida del centre. En el marc de la transformació educativa hem portat a l’aula el treball per projectes a primer (Sant Andreu, present, passat i futur) i a segon (El llenguatge cinematogràfic) d’ESO. A tercer d’ESO potenciem l’aprenentatge basat en problemes i en tots els casos promovem el treball cooperatiu, el treball entre iguals i, també, el treball individual.

Com a centre innovador

El centre participa en diferents projectes de millora:

  • Xarxes per al canvi.
  • Centre pilot GEP (Grup experimental plurilingüe)
  • Patrimonia’m.
  • Literapolis.
  • Èxit i Èxit anglès.
  • Pla d’Acció Tutorial.
  • Projecte de mediació.
  • Pla d’Atenció a la Diversitat.