Nou Reglament General de Protecció de Dades

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)

Responsable
INSTITUT L’ALZINA

Finalitat
Gestió de la preinscripció i matrícula, gestió dels pagaments, gestió del menjador escolar, plataformes educatives, gestió de les activitats extraescolars en cas que siguin organitzades pel centre docent, gestió econòmica de col·laboradors i proveïdors, seguiment tutorial i compliment de protocols del Departament d’Educació i Consorci d’Educació de Barcelona.

Legitimació
Missió realitzada en interès públic.

Destinataris

Les dades de l’alumnat es cedeixen només a plataformes editorials per tal de gestionar els llibres digitals i amb aquesta única finalitat i també a aquelles entitats de lleure implicades en activitats i sortides, només si els pares ho consenteixen explícitament.

Drets

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (Passatge Salvador Riera 2, 08027 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a a8039057@xtec.cat.