Benvinguts i benvingudes al nostre institut

L’institut L’Alzina és un centre que compta amb 37 anys d’història. Un centre que des de la seva creació ha vetllat per assolir l’excel·lència i la cohesió social evitant l’abandonament escolar prematur.

D’una banda, entenem l’excel·lència com l’èxit per a tothom, per la qual cosa procurem que cada alumne/a desenvolupi al màxim les seves capacitats i talents. D’altra banda, entenem la cohesió social com la igualtat d’oportunitats per a tothom, per la qual cosa vetllem per compensar les dificultats de partida, entenent la diversitat com un valor.

A més, considerem que L’Alzina  es caracteritza i es defineix per:

 • Som un centre orientador que des de les accions de coneixement individual i l’acompanyament en les trajectòries vitals facilita la continuïtat en els estudis i preveu l’abandonament escolar prematur.

 • Som un centre sensible i obert a allò que s’esdevé al nostre entorn immediat i al món.

 • Som un centre que treballa en xarxa i que es replanteja la seva tasca periòdicament gràcies  a la interacció amb els centres i les entitats de l’entorn.

 • Som un centre que incorpora al treball quotidià les tecnologies de l’aprenentatge i comunicació per a desenvolupar la competència digital de l’alumnat.

 • Som un centre que vetlla per la resolució dels conflictes a través de la mediació i les pràctiques restauratives.

 • Som un centre inclusiu, que pretén fer partícips del procés d’aprenentatge tot l’alumnat adoptant diverses estratègies (disseny universal de l’aprenentatge i plans individualitzats) i que compta amb una Comissió d’Atenció a la Diversitat que vetlla per al seguiment de l’alumnat que necessita més acompanyament en el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal.

 • Som un centre que potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual, a través de la Comissió Ecofeminista, les tutories i les diverses matèries.

 • Som un centre que potencia els diversos àmbits de coneixement (lingüístic, artístic, científic, humanístic) amb propostes i programes que van més enllà de l’aprenentatge de les aules i a què la Comissió de la biblioteca contribueix activament.

 • Som un centre inquiet que vol estar al dia, per això la formació contínua, les pràctiques al centre dels futurs professionals de l’educació a qui acompanyem i de qui ens nodrim i la tasca de la Comissió de la transformació educativa són fonamentals.

Organigrama 2021-2022

 • Esther Sobré (Directora)
 • Óscar Sagués San José (Secretari)
 • Mercè Torres (Coordinadora pedagògica)
 • Xavier Miralles (Cap d’estudis)