Benvinguts i benvingudes al nostre institut

L’institut L’Alzina és un centre que compta amb 39 anys d’història. Un centre que des de la seva creació ha vetllat per assolir l’excel·lència i la cohesió social evitant l’abandonament escolar prematur.

D’una banda, entenem l’excel·lència com l’èxit per a tothom, per la qual cosa procurem que cada alumne/a desenvolupi al màxim les seves capacitats i talents. D’altra banda, entenem la cohesió social com la igualtat d’oportunitats per a tothom, per la qual cosa vetllem per compensar les dificultats de partida, entenent la diversitat com un valor.

A més, considerem que L’Alzina  es caracteritza i es defineix per:

 • Som un centre orientador que des de les accions de coneixement individual i l’acompanyament en les trajectòries vitals facilita la continuïtat en els estudis i preveu l’abandonament escolar prematur.

 • Som un centre sensible i obert a allò que s’esdevé al nostre entorn immediat i al món.

 • Som un centre que treballa en xarxa i que es replanteja la seva tasca periòdicament gràcies  a la interacció amb els centres i les entitats de l’entorn.

 • Som un centre que incorpora al treball quotidià les tecnologies de l’aprenentatge i comunicació per a desenvolupar la competència digital de l’alumnat.

 • Som un centre que vetlla per la resolució dels conflictes a través de la mediació i les pràctiques restauratives.

 • Som un centre inclusiu, que pretén fer partícips del procés d’aprenentatge tot l’alumnat adoptant diverses estratègies (disseny universal de l’aprenentatge i plans individualitzats) i que compta amb una Comissió d’Atenció a la Diversitat que vetlla per al seguiment de l’alumnat que necessita més acompanyament en el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal.

 • Som un centre que potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual, a través de la Comissió Ecofeminista, les tutories i les diverses matèries.

 • Som un centre que potencia els diversos àmbits de coneixement (lingüístic, artístic, científic, humanístic) amb propostes i programes que van més enllà de l’aprenentatge de les aules i a què la Comissió de la biblioteca contribueix activament.

 • Som un centre inquiet que vol estar al dia, per això la formació contínua, les pràctiques al centre dels futurs professionals de l’educació a qui acompanyem i de qui ens nodrim i la tasca de la Comissió de la transformació educativa són fonamentals.

Organigrama 2022-2023

DIRECCIÓ

 • Esther Sobré (Directora)
 • Óscar Sagués San José (Secretari)
 • Mercè Torres (Coordinadora pedagògica)
 • Esther Ruiz i Xavier Miralles (Cap d’estudis)

CAPS D’ÀMBIT

Àmbit lingüístic Felisa Pérez Sánchez
Àmbit cientificotecnològic M. de la Roca Tost Bargalló
Àmbit Ciències Socials Domènec Ribot i Martín
 Àmbit Matemàtiques David López Melgar
Àmbit d’Expressió   Víctor Sánchez Santos
Coordinadora Batxillerat M.Elena Álvarez Marimon

COORDINADORS/ES NIVELL

1r d’ESO Xavier Calvo Requena
2n d’ESO Beatriz Pinilla Pérez
3r d’ESO Anna Castelló Català
 4t d’ESO Raquel Martín Sánchez
Batxillerat M.Elena Álvarez Miramon
IB Cristina Sánchez-Guijaldo González

TUTORS/ES

A B C D
PRIMER Hèctor Paris

Edelmina Pagès

Laura García

Carme López

Antonio Torrecillas

Mercè Jiménez

Anna Cabré

Maria González

SEGON Begoña Tortajada Anna Segura M. Jesús Cano
TERCER Glòria Sàbat Ariadna Selga Miquel Ripoll
QUART Ana Notó

Laura de Ramon

Rosa Parramon

Sílvia Navarro

Jesús Navarro

Vicky Martín

1r BATX Marta Rodríguez Laia Montserrat
2n BATX Elena Muro Xavier Hernández
1r IB Anabel Mañas

Raquel Flix

2n IB Laura Serrano

Cristina Sánchez-Guijaldo