El model del Batxillerat està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics 2023-2024