La comissió per a la  transformació educativa està estretament vinculada amb les Xarxes per al canvi, la Xarxa de competències bàsiques i el programa del CEB El batxillerat competencial.

Tant les xarxes com el programa del CEB pretenen oferir una nova mirada sobre l’educació i promoure una transformació educativa al centres de Catalunya fruit de la reflexió, l’experimentació i l’intercanvi.

 

Batxillerat competencial

Fa temps que a L’Alzina promovem la programació competencial i l’avaluació formativa i formadora. Aquesta nova manera de treballar està vinculada amb la implementació de noves metodologies de treball que afavoreixen la inclusió de tot l’alumnat (treball per projectes, treball cooperatiu, tutoria entre iguals, codocència, etc).

Hem dut a terme un pla de formació de centre orientat a dotar el professorat dels coneixements necessaris per aquest marc de treball. Però no volem que aquesta transformació educativa s’adreci únicament a l’alumnat de l’ESO, sinó que pretenem donar un nova mirada al Batxillerat, i creiem que participar en el programa Batxillerat competencial serà clau per evitar l’abandonament que es produeix al Batxillerat.

Desplegar i desenvolupar un Batxillerat competencial no ha d’estar renyit amb el fet de garantir l’èxit en les proves de les PAU, sinó tot el contrari, creiem fermament que un aprenentatge competencial que situï l’alumne en el centre de l’aprenentatge els ha de permetre afrontar qualsevol tipus de repte posterior.

Si bé és cert que des de molts àmbits ja s’ha començat a incloure aprenentatges competencials en la seva programació a partir de l’experiència i de la formació en l’ESO; formar part del programa ens permetrà tenir un acompanyament en aquest canvi, compartir dubtes i incerteses, reflexionar sobre diverses pràctiques metodològiques, etc.  A més, el programa proposa la creació d’un programa d’acció tutorial adreçat al Batxillerat que considerem clau, des de l’orientació acadèmica, fins a la promoció  de diverses activitats, tallers i xerrades que poden ser de l’interès acadèmic i futur professional de l’alumnat.

 

Xarxa de competències bàsiques

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions que aprenen. Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.

Xarxes per al canvi

El Programa Xarxes per al canvi neix el gener de 2017 liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona i com a resultat del conveni de col·laboració amb el Programa Escola Nova 21, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’ICE de la UAB, una aliança clau en el context d’innovació educativa que viu la nostra societat.

Els quatre agents educatius sumen esforços per la innovació i assumeixen el compromís de treballar junts en el període 2017-2020 amb l’objectiu d’aconseguir un sistema educatiu equitatiu que promogui per a tots els alumnes una experiència educativa inclusiva, empoderadora i de qualitat.

Les 21 xarxes de centres de la ciutat de Barcelona treballen amb responsabilitat en la millora contínua del propi centre i dels aprenentatges del seu alumnat, el desenvolupament professional del professorat, la col·laboració entre centres educatius i la indagació col·lectiva, un context que aporta coherència al sistema de valors que construïm i compartim i que ens cohesiona davant els reptes globals que enfronta l’escola i la societat