La comissió per a la  transformació educativa està estretament vinculada amb les Xarxes per al canvi, la Xarxa de competències bàsiques i el programa del CEB El batxillerat competencial.

Tant les xarxes com el programa del CEB pretenen oferir una nova mirada sobre l’educació i promoure una transformació educativa al centres de Catalunya fruit de la reflexió, l’experimentació i l’intercanvi.

CARTELLS EN PDF

 

Batxillerat competencial

Fa temps que a L’Alzina promovem la programació competencial i l’avaluació formativa i formadora. Aquesta nova manera de treballar està vinculada amb la implementació de noves metodologies de treball que afavoreixen la inclusió de tot l’alumnat (treball per projectes, treball cooperatiu, tutoria entre iguals, codocència, etc).

Hem dut a terme un pla de formació de centre orientat a dotar el professorat dels coneixements necessaris per aquest marc de treball. Però no volem que aquesta transformació educativa s’adreci únicament a l’alumnat de l’ESO, sinó que pretenem donar un nova mirada al Batxillerat, i creiem que participar en el programa Batxillerat competencial serà clau per evitar l’abandonament que es produeix al Batxillerat.

Desplegar i desenvolupar un Batxillerat competencial no ha d’estar renyit amb el fet de garantir l’èxit en les proves de les PAU, sinó tot el contrari, creiem fermament que un aprenentatge competencial que situï l’alumne en el centre de l’aprenentatge els ha de permetre afrontar qualsevol tipus de repte posterior.

Si bé és cert que des de molts àmbits ja s’ha començat a incloure aprenentatges competencials en la seva programació a partir de l’experiència i de la formació en l’ESO; formar part del programa ens permetrà tenir un acompanyament en aquest canvi, compartir dubtes i incerteses, reflexionar sobre diverses pràctiques metodològiques, etc.  A més, el programa proposa la creació d’un programa d’acció tutorial adreçat al Batxillerat que considerem clau, des de l’orientació acadèmica, fins a la promoció  de diverses activitats, tallers i xerrades que poden ser de l’interès acadèmic i futur professional de l’alumnat.