• Biblioteca
 • Aula del Batxillerat Internacional
 • Aula de Dibuix
 • Aula d’Informàtica
 • Aula de Música
 • Aula de Tecnologia
 • Laboratoris: Física, Química i Ciències naturals
 • Canó, pissarra digital i so a totes les aules
 • Pista esportiva
 • Gimnàs
 • Ús del poliesportiu de Manigua
 • Servei de menjador