A la web del Consorci i del Departament d’Ensenyament teniu tota la informació actualitzada.

CONTACTE  a8039057@xtec.cat      |    93 340 98 50

BATXILLERAT

3. Formalitza la matriculació

Formalitza la matrícula al centre educatiu assignat
Consulta la llista d’alumnes matriculats