Benvolguts pares i mares

Des de la Fundación Alcohol y Sociedad compartim la seva preocupació i la de les autoritats sanitàries davant els problemes derivats del consum d’alcohol en menors. Per aquest motiu, volem oferir-li el nostre assessorament, fruit de l’experiència de més de déu anys treballant en la prevenció del consum en menors, a través d’una sessió teòric pràctica a la que li oferim pautes i eines d’utilitat per abordar situacions derivades del consum d’alcohol en adolescents.

En els últims anys, segons dades del Ministeri de Sanitat, l’edat d’inici del consum d’alcohol a disminuït fins als 14, per tant és de vital importància abordar aquest problema des del nucli familiar lo abans possible.

Per a la Fundación Alcohol y Sociedad el paper de la família és fonamental per la prevenció de conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol en menors. Tot i que l’adolescència i les conductes de risc dificulten la comunicació en el nucli familiar, és vital disposar de totes les eines i coneixements per poder treballar el consum d’alcohol en els nostres fills. Segons dades de l´Institut Deusto de Drogodependències, entitat amb la que col·labora la Fundación Alcohol y Sociedad, només un 63,4% ha tractat en alguna ocasió el tema de l’alcohol a casa.

Des de 2001 i amb el propòsit de treballar a l’entorn familiar, la Fundación ha impartit 2.626 formacions a famílies, que l’últim curs han valorat la iniciativa amb un 4,9 sobre 5 per la utilitat dels temes treballats. Prevenir el consum d’alcohol en menors és tasca de tots.

L’animem a que participi en aquesta iniciativa que li proposem en col·laboració amb el centre escolar. El proper dia 10 d’abril a les 18h tindrà lloc en el centre una xerrada- col·loqui impartida per un monitor expert de la FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD.

Durant la mateixa, es treballaran coneixements sobre:
– L’alcohol
– L’adolescència i la seva relació amb l´alcohol
– Perquè abordar el tema des de les famílies
– Les Habilitats Socials com a eina preventiva
– Reflexions
– Dubtes i preguntes

A més, tindran l’oportunitat de plantejar dubtes i inquietuds que puguin tenir al respecte.

PER PARTICIPAR EN LA XERRADA US HEU D’INSCRIURE EN EL SEGÜENT FORMULARI. GRÀCIES.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Xerrades Escola de Famílies”   del qual és responsable l’Institut l’Alzina. La finalitat d’aquest fitxer és el enviament d’informació exclusivament relativa a les xerrades de l’Escola de Famílies. D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat al nostre institut. Passatge Salvador Riera, 2 08027 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a a8039057@xtec.cat