Truca al 116 111

Davant el maltractament i l’assetjament, trenca el silenci. Truca al 116 111. No callis davant la violència

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició de la ciutadania el servei d’atenció telefònica 116111, Infància Respon, per a l’atenció de possibles casos de maltractament les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies deriva al Departament d’Ensenyament els casos d’assetjament, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants o adolescents en l’àmbit dels centres educatius.

 

Més informació: Telèfon Infància respon 116 111

Infància Respon és un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l’any, que té l’objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d’infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d’assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) endega l’activació dels protocols que corresponguin, mobilitza l’equip a qui pertoqui actuar (segons la tipologia de la trucada).

Funcions

Correspon al telèfon d’Infància Respon les funcions següents:

  • Informar, assessorar i detectar situacions problemàtiques infantils, amb l’objectiu de prevenir conseqüències de risc per als infants i adolescents.
  • Orientar a professionals i a persones particulars adultes o a infants en situacions de conflicte en les quals es requereix una intervenció de les institucions administratives o judicials de protecció a la infància i l’adolescència.
  • Oferir un espai d’escolta en cassos de situacions familiars difícils o conflictives i en processos de negociació intergeneracional i, si escau, derivació al Servei d’Orientació i Mediació de la Infància i l’Adolescència (SOMIA).

Procediment

Quan es rep una trucada al telèfon Infància Respon, se segueixen els passos següents:

1. Una persona tècnica atén la trucada, registra les dades de l’interlocutor i determina el tipus de consulta.

2. Si es tracta d’una sol·licitud d’informació general o assessorament bàsic, la trucada la resol la mateixa persona que atén la trucada: o bé dona resposta a la consulta, o bé la deriva al SOMIA.

3. Si es tracta d’una situació de possible risc o de maltractament infantil, una persona tècnica o jurista del servei fa la gestió de la demanda i activa els mecanismes adients per a cada situació.

Incidències tècniques

En cas d’incidència tècnica en el telèfon 116 111 per accedir al servei, es pot trucar al telèfon 900 300 777.

Més informació