SESSIÓ INFORMATIVA BATXILLERAT 2019

Dimecres 8 de maig a les 18h

Explicarem els eixos del projecte educatiu del Batxillerat i resoldre’m les vostres dubtes.

Us hi esperem!

Confirmeu la vostra assistència omplint el següent formulari:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Families portes obertes”   del qual és responsable l’Institut l’Alzina. La finalitat d’aquest fitxer és el enviament d’informació exclusivament relativa a la vostra visita al nostre centre per la jornada de portes obertes. D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat al nostre institut. Passatge Salvador Riera, 2 08027 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a a8039057@xtec.cat