Si té alguna característica la Barcelona postolímpica és que va començar a viure de cara al mar, el Treball de síntesi de Vela pretén que l’alumnat per una banda apliqui coneixements adquirits, per l’altra conegui el mar des d’un altre punt de vista.

L’experiència, tret d’algun mareig que altre, pensem que va ser prou enriquidora per a tots els que van participar. Aquí teniu unes imatges dels navegants.

https://www.alzina.cat/wp-admin/post.php?post=616&action=edit