Aprofitant la propera celebració de Sant Jordi comencem un seguit d’entrades que dedicarem a les creacions literàries: els videolits.

El videolit és una proposta de creació videogràfica consistent a crear una càpsula audiovisual breu (no és un books trailer ni tampoc no és un documental) en el qual la paraula literària té un pes fonamental. 
Es produeix, al llarg d’un procés de muntatge acurat d’entre 3 i 5 minuts, una síntesi rica entre allò literari i allò visual.

Per la seva pròpia naturalesa, el videolit esdevé una estratègia eficaç com a estratègia d’ensenyament-aprenentage, en tant que, fent ús d’un llenguatge que és proper a l’alumnat, és un bon mecanisme d’atracció literària que ens permet fomentar la lectura i el contacte amb la poesia. Com que el procediment comporta joc i treballar amb eines que sedueixen els alumnes (vídeos, càmeres, i-phones, i-pads, programes d’edició, etc.) resulta tremendament efectiu tant per fer aproximar els joves a la poesia com per aproximar-los a la llengua. Els alumnes, així, d’una banda, es consciencien de la importància de la literatura i de l’art com a font de lleure i de fonament, i, d’una altra banda, fan atenció a la cura en l’expressió, tant visual com oral i escrita.

L’experiència es du a terme particularment en els cursos de 1r de Batxillerat, atès que la matèria que s’hi tracta és específicament literària. En realitat, el videolit és el colofó d’una feina de presentació oral del poeta triat i de comentari escrit.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/hRHjUvoMP1Q” ratio=”4:3″ color=”white” autohide=”0″ fs=”1″ hd=”1″]

Selecció de les peces més representatives que s’han elaborat:
Anna Gas: «Desolació», de Joan Alcover
Jon Balsells: «La Balanguera», de Joan Alcover
Anna Saez: «La vaca cega», de Joan Maragall
Sílvia Serrano: «Vora la mar» (cançó popular)
Jordi Serna: «Oda a Guynemer», Josep M. Junoy
Mireia Mira: «Nadal», de Joan Salvat-Papasseit
Mireia Mira: «Cançoneta incerta», de Josep Carner
Pol Jabato: «Aigua-marina», de Josep Maria de Sagarra
Edgar Albert Sabaté: «Corrandes d’exili», de Pere Quart
Benavente: «Cançó del matí encalmat», de Salvador Espriu
Luna Tronquet: «És quan dormo que hi veig clar», de J.V. Foix
Laura Valdivieso: «Els amants», de Vicent Andrés Estellés
Anna Gas: «Persistència del blanc titani en temps dels ametllers batuts», d’Abraham Mohino
 Abraham Mohino professor de català de l’INS l’Alzina