Excel·lència i cohesió social

El Projecte Educatiu de Centre recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu (LEC).

El nostre objectiu és promoure la formació integral de l’alumnat a través de l’esforç i l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics, actius envers la societat i oberts al món.

Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives i les competències científiques, socials, artístiques i participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne.