Excel·lència i cohesió social

El Projecte Educatiu de Centre recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu (LEC).

El nostre objectiu és promoure la formació integral de l’alumnat a través de l’esforç i l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics, actius envers la societat i oberts al món.

Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives i les competències científiques, socials, artístiques i participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne.

També promovem:

  • Una bona convivència basada en el respecte mutu.
  • Una bona comunicació i corresponsabilitat amb les famílies.

Com és el nostre centre?

  • Obert: on es treballa més enllà de l’àmbit acadèmic i es té molt present l’educació per formar persones amb valors. On es valora el treball i l’esforç i s’exigeix a l’alumnat en funció de les seves capacitats.
  • Participatiu: promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la seva presa de decisions.
  • Arrelat: promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de l’entorn.
  • Transformador: promou el progrés de les persones.
  • Innovador: adopta mètodes didàctics propis i motivadors. Un centre que preocupat per treure’n el màxim de cada alumne/a.
  • Acollidor: promou una relació propera entre les persones i un ambient que la faci possible.
  • Orientador: orienta per tal que els alumnes es motivin i millorin la qualitat del seu aprenentatge. Els dóna pautes per promoure l’autoconeixement, per avançar adequadament.

Projecte Educatiu del Centre

Normes  d’organització  i funcionament  del centre

Projecte de convivència