Innovar per millorar

L’IES l’Alzina fa molts anys que està implicat en molts projectes d’innovació educativa:

  • Projecte de mediació escolar.
  • PuntEdu
  • Pla d’Autonomia de Centre.
  • Acord de coresponsabilitat.

Al final de cada curs hi ha un rendiment de comptes amb l’administració sobre les actuacions del pla i es signa un nou acord sobre les activitats que es portaran a terme i els recursos que necessitem per al curs següent.