Funcionament del programa de tutoria

A través d’aquesta aplicació podran conèixer: faltes d’assistència, justificades o no, retards, amonestacions, expulsions, manca de deures, etc. És molt important consultar setmanalment l’aplicatiu per conèixer les incidències en relació amb els vostres fills i les vostres filles.

Amb caràcter general, no s’avisarà telefònicament a les famílies amb l’excepció de si s’ha faltat a primera hora del matí; aleshores,  els familiars responsables rebran un tokapp assabentant-los de les faltes d’assistència. En altres circumstàncies, només es farà en aquells casos en què el tutor/a  ho consideri pertinent.

Instruccions d’accés al programa de tutoria

  1. Accés a través de la web del centre: www.alzina.cat o directament https://insalzina.atutoria.com:444/index2.php
  2. Hi ha l’enllaç Programa de tutoria que ens porta a una finestra d’identificació, on s’ha d’introduir l’identificador i la contrasenya.
  3. És molt important que entreu a Configuració/El meu compte i introduïu el número de mòbil i el correu electrònic on voleu rebre els avisos de l’aplicatiu tutoria. A l’apartat Ajuda teniu accés a un manual sobre els usos de l’aplicatiu.

 

Sol·licitud de justificació de faltes d’assistència

Amb aquest procés, la família proposa la justificació de la falta, el tutor/a la rebrà i acceptarà o rebutjarà aquesta justificació.

1.Accediu https://insalzina.atutoria.com amb el vostre usuari i contrasenya

 

2. En el menú principal, feu clic al botó Registre d’incidències.

 

3.Cerqueu el dia que voleu justificar des d’aquesta opció.

També podeu filtrar per el dies que tenen faltes sense justificar (F).