A les proppassades Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat) dels curs 2009-10, la nostra alumna Elisabet Murt ha obtingut una nota mitjana de 9,40, i s’ha classificat entre les quinze millors notes de tot Catalunya. Per això, ha rebut una Distinció atorgada pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa el darrer mes de juliol.

Carlos Castel