Informació per a les famílies

En el document explicatiu del projecte Educat1x1 a l’Alzina es detalla molta de la informació que us hem estat fent arribar a les reunions de Pares i també detalls pràctics i normes de l’us dels ordinador en l’institut.

Recomanacions a les famílies

Apunteu en un lloc segur el número de sèrie del portàtil. Es troba a sota de l’ordinador i a la capsa.

Contracteu una assegurança específica per al portàtil que cobreixi caigudes i robatoris. Un exemple el podeu trobar a FDOS.

Instal·leu el programa PREY per a intentar fer un seguiment del portàtil en cas de pèrdua o robatori.

El Departament de treball ha publicat una Guia de prevenció de riscos en l’ús d’ordinadors portàtils. Una bona recomanació per a tothom que utilitza portàtils a casa o la feina.

Trencament de pantalla

El trencament de la pantalla és l’incident greu més habitual en els ordinadors del projecte Educat1x1. En el cas dels ordinadors Toshiba escollits per al projecte en l’institut tenen una assegurança del fabricant que cobreix un trencament de pantalla el primer any d’utilització del portàtil. Podeu veure les instruccions en cas de trencament de pantalla.

Com tot el procediment pot allargar-se molt en el temps, el centre,  un cop tingueu el número de sinistre que proporciona la companya asseguradora, prestarà un portàtil a l’alumne a través del seu tutor o tutora.

Si l’ordinador té problemes

En la major part dels casos els problemes es resolen restaurant el portàtil al seu estat original. Podeu seguir les instruccions de restauració que hem elaborat a l’institut.

Si amb la restauració no s’han solucionat els problemes caldrà portar l’ordinador a un servei tècnic. Els serveis tècnics de toshiba que estan acreditats per a reparar els ordinadors del projecte Educat1x1 són:

MASTAC
C/Felipe de Paz, nº 13, 08028,  Barcelona
Tel. 93 491 00 15  Fax: 93 409 20 18
Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00
Horari d’estiu: juliol y agost de 08:00 a 15:00

TRONIK
Pl. Sagrada Família, 24, 08013 Barcelona
Tel. 902 908 086
Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

APALAN INFOR
C/ Casanova, 72, 08011 Barcelona
Tel. 93 452 56 00
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

Ordinador nou no subvencionat

Una vegada rebuda la subvenció inicial de 150€ l’alumne que per qualsevol motiu ha de comprar un ordinador nou haurà de pagar el preu sencer de l’ordinador que actualment és de 300€. Hi ha diversos llocs on comprar-ho. Us recomanen els dos nostres proveïdors.

Per a qualsevol altre dubte o aclariment us podeu adreçar a educat1x1@alzina.cat.