PER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals:

El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.

L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i del professorat explicar i fer complir aquestes normes.

  1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, excepte si es descarrega la bateria.
  2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
  3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dona el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

  1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt.
  2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professorat a l’inici de la classe. L’alumnat el té guardat a la motxilla.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumnat ha utilitzar l’iPad. Mentre el/la professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i bolígraf a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

  1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues, etc. Només si el/la professor/a ho diu expressament, podem fer una excepció a aquesta norma. L’ús que es faci d’aquest dispositiu es valorarà en les competències transversals.
  2. No es poden fer servir els iPads als passadissos, al pati ni a la Biblioteca a l’hora de l’esbarjo. Tampoc entre classe i classe.
  3. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
  4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que només es podran fer servir quan el professorat ho demani.
  5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari o la seva propietària. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor o la tutora al més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.