Segons la wiquipèdia: ”

La miscel·lània és un gènere literari caracteritzat per la barreja d’escrits de diferents gèneres que poden tenir en comú la intenció, el tema, un període o l’autor. El terme s’ha fet extensiu a les recopilacions musicals variades.

Les miscel·lànies van néixer al món clàssic. Els cançoners medievals i renaixentistes i els reculls de contes de l’Edat Moderna són exemples d’aquesta pràctica. Durant el segle XX va augmentar la varietat de tipus d’escrits que es podien incloure, en línia amb el fragmentarisme de la postmodernitat.”

Sota aquesta etiqueta trobareu una barreja d’assumptes que tenen en comú la intenció de donar-vos a conèixer la vida del centre.