Educar per a la convivència

Què és la mediació?

De vegades  la vida al centre se’ns complica, no ens entenem massa bé amb algun company o companya i, encara que vulguem passar del problema, no podem fer-ho ni solucionar-ho.
Fins i tot, de vegades, pot haver-hi algun insult, alguna empenta… “mal rotllo”

La mediació …

Serveix per a aquelles ocasions en les quals vols sortir-te’n de l’embolic però no saps com, o no pots.

Què passa si veus un problema en què creus que cal mediar?

Pots fer dues coses:

  • Suggerir al teu company o companya que demani al tutor o tutora un procés de mediació.
  • Comentar-ho directament al tutor/a corresponent  i que ell/a decideixi l’acció més  convenient.

Com es pot accedir a la mediació?

L’accés a la mediació pot fer-se per diferents vies:

  • Explicar el teu problema al tutor/a
  • O bé demanar ajut directament a qualsevol mediador/a.

Així comença la mediació!!!

Els alumnes que vulguin resoldre els seus problemes mitjançant la mediació han de…

1.    Explicar el que ha passat de manera honesta i exacta.

2.    Respectar les normes de comportament i de confidencialitat de la mediació.

3.    Ser responsables quan expliquin els seus sentiments, les seves necessitats i les seves idees.

4.    Ser responsables quan prenguin decisions o quan proposin solucions.

Els mediadors i mediadores són persones que…

1.    Et saben escoltar,
2.    Són imparcials i respectuosos. Us donaran la paraula de forma ordenada.
3.    Us ajudaran a trobar una   solució justa per a tothom.

Podeu comptar amb ells i confiar-hi perquè no comentaran allò que se’ls diu a les reunions de mediació.

Per tal que la mediació funcioni cal respectar uns principis:

  • és voluntària
  • és secreta
  • cal buscar i arribar a una solució negociada del  conflicte