Aquí trobareu tota la informació de l’oferta de compra de l’iPad on l’Institut fa d’intermediari amb l’empresa Microgestió.

IMPORTAT. En el curs 17-18 vam detectar que algunes fundes no tanquen correctament, si ho detecteu en l’ iPAD del vostre fill/a, heu de contactar per email lrey@alzina.cat amb Luis Rey, el coordinador d’informàtica.

FAMÍLIES 1r d’ESO CURS 2019-2020

FORMULARI TANCAT

Tal com expliquem en el moment de la matrícula, el primer que heu de fer és omplir el formulari que trobareu en el següent enllaç https://www.alzina.cat/ipad/formulari1920 d’aquesta manera podrem controlar que tot l’alumnat a l’inici de curs disposi del seu iPad.

Un cop el tingueu omplert i enviat, heu de seguir les següents instruccions, segons l’opció triada:

OPCIÓ COMPRA

L’opció de compra a través de l’Institut ja està desactivada, la família de 1r que vulgui fer la compra ha d’anar directament a la botiga de Microgestió:

Microgestió Barcelona

Horari

Dilluns a Divendres:
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Dissabte:
de 10:00 a 14:00

Direccio

C/ València 87-89
08029 Barcelona
Metro: L5 Hospital Clínic

Fer el primer pagament de la quota de 145€ o la totalitat de 435€ al compte del Banc Sabadell ES17 0081 0084 1300 0125 8131 i omplir un altre formulari per autoritzar-nos a comunicar les vostres dades fiscals a l’empresa Microgestió i per tant us puguin enviar la factura per correu electrònic.

Aneu al formulari FORMULARI TANCAT

La comanda es farà efectiva en el moment que tinguem el comprovant del primer pagament. Els iPads seran entregats al setembre a cada alumne (ja us informarem del dia). L’institut només actua com a intermediari (guarda en dipòsit les quantitats ingressades per les famílies, que anirem transferint íntegrament a Microgestió).

OPCIÓ PRÉSTEC

Per les famílies que no podeu comprar l’iPAD (famílies amb problemes econòmics greus), l’institut disposa d’iPADs de préstec per a tot el curs.

Per fer efectiva la comanda heu de descarregar i omplir el contracte de préstec i portar-lo a Secretaria amb el pagament de la fiança. Aquest contracte de préstec a partir del curs 19-20 serà vàlid per a tota la ESO i no caldrà renovar-lo cada any.

La família aporta 20 euros en concepte de fiança, que  us serà retornada en acabar el curs si tot està correcte. Podeu optar per deixar els 20 euros de fiança en dipòsit si voleu ipad de préstec per al curs vinent.

Els ipads es retornen a consergeria el darrer dia de curs amb una etiqueta amb el nom i cognoms de l’alumne i el curs, amb el carregador i la funda. Es revisen i si hi ha desperfectes sí caldrà abonar una nova fiança al curs següent.

En cas de trencament o pèrdua de l’ipad , la família haurà de fer-se càrrec de la totalitat de l’import de la reparació abans de rebre un altre ipad de préstec.

Què he de fer en cas de trencament?

Els alumnes de 1r ESO tenen 3 anys d’assegurança. No existeix al mercat cap empresa que asseguri un ipad més enllà de 3 anys. 

En cas d’avaria, heu d’omplir el formulari de l’empresa asseguradora que es diu Garante:

https://www.garante.es/alta-de-siniestro/

Normes d’utilització del IPAD a l’aulaPER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals:

El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.

L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i dels professorat explicar i fer complir aquestes normes.

  1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, excepte si es descarrega la bateria.
  2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
  3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dona el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

  1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt.
  2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professorat a l’inici de la classe. L’alumnat el té guardat a la motxilla.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumne ha utilitzar l’iPad. Mentre el/la professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i bolígraf a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

  1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues, etc. Només si el/la professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma. L’ús que es faci d’aquest dispositiu es valorarà en les competències transversals.
  2.  No es poden fer servir els iPads als passadissos, al pati ni a la Biblioteca a l’hora de l’esbarjo. Tampoc entre classe i classe.
  3. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
  4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que només es podran fer servir quan el professorat ho demani.
  5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari o la seva propietària. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor o la tutora al més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.