Aquí trobareu tota la informació de l’oferta de compra de l’iPad on l’Institut fa d’intermediari amb l’empresa Microgestió.

Si opteu per portar l’ipad propi, recordeu:

Ha de ser com a mínim un iPad de 7ª Generació (Setembre del 2019) , amb una capacitat de 32GB i una funda.
Aquests iPads s’han d’entregar a l’institut esborrats per agilitzar el procés de configuració inicial. Per evitar la pèrdua d’informació es recomana fer una còpia de seguretat o emmagatzemar els arxius importants en un altre dispositiu abans de realitzar l’entrega.

OPCIÓ COMPRA

Descarregar en PDF OFERTA 

EL PORTAL DE COMPRA A TRAVÉS DE MICROGESTIÓ DE MOMENT ESTÀ INACTIU. PODEU FER LA COMPRA EN QUALSEVOL BOTIGA.

Caldrà indicar en el camp codi “VIPALZINA”

Clica el botó “Verificar”. Acabar d’omplir els camps sol·licitats i Registra’t.

Premeu el botó COMPRAR

A la següent pantalla trobareu totes les opcions de compra. Des del centre pensem que és suficient amb l’iPad de 32GB, funda sense teclat i sense llapis. És decisió de cada família ampliar la compra.

 •  iPad 10,2” 32GB WiFi.
 • Assegurança 3 anys (d’anys accidentals, líquids i extensió de garantia).
 •  Funda Unlimited Folio Gris amb Protector de Pantalla.
 • Preu : 466,54€*.

*Es podrà triar opcionalment la opció de l’iPad de 128GB, assegurança amb robatori i/o una Funda Teclat Rugged iPad 10.2 Negre de Logitech previ pagament de la diferència de preu.

Una vegada heu triat la vostra opció trobareu el preu total a pagar. El pagament és amb targeta, i també teniu l’opció de finançament.

Compra i entrega:
• El període de compra es del 11 de Juny al 15 de juliol per garantir la disponibilitat la primera setmana de setembre.
• Fora d’aquest període no es podrà garantir l’entrega a les dates acordades.
• Els dispositius s’entregaran durant les dues primeres setmanes de setembre a l’escola amb la configuració prèvia feta.

Altres:
• Tots els dispositius vindran vinculats al DEP amb la gestió d’escola activada per defecte.
• Es posarà l’acceptació d’aquesta vinculació en el moment de la compra.
• Text d’acceptació: Autoritzo a que l’iPad objecte d’aquesta compra passi a estar inscrit al DEP de l’escola amb la finalitat de supervisar-lo, facilitar-ne la configuració inicial i desplegar perfils i aplicacions comprades per l’escola.

Contacte per a dubtes e incidències:
Guillem Paredes Santín- Telf. 607.221.560 – guillem.paredes@microgestio.es

OPCIÓ PRÉSTEC

Per les famílies que no podeu comprar l’iPad (famílies amb Pla de Xoc i reconeguts pel Consorci con vulnerables NEEB), l’institut disposa d’iPads de préstec per a tot el curs.

Per fer efectiva la reserva d’un ipad de préstec, rebreu un correu amb el formulari a omplir  (només les famílies que ens heu indicat aquesta circumstància).   

Al setembre, contactarem amb vosaltres per signar el contracte i fer el pagament de la fiança.  Aquest contracte de préstec serà vàlid per a tota la ESO i no caldrà renovar-lo cada any.

La família aporta una fiança, que us serà retornada en acabar el curs si tot està correcte. Podeu optar per deixar la fiança en dipòsit si voleu iPad de préstec per al curs vinent.

Els iPads es retornen a consergeria el darrer dia de curs amb una etiqueta amb el nom i cognoms de l’alumne i el curs, amb el carregador i la funda. Es revisen i si hi ha desperfectes sí caldrà abonar una nova fiança al curs següent.

Assegurança


Què he de fer en cas de trencament?

Els alumnes de 1r ESO tenen 3 anys d’assegurança. No existeix al mercat cap empresa que asseguri un ipad més enllà de 3 anys. 

En cas d’avaria, heu d’omplir el formulari de l’empresa asseguradora que es diu Garante:

https://www.garante.es/b2b/servicio/alta-de-siniestro

Normes d’utilització de l’iPad a l’aula


PER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals:

El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.

L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i dels professorat explicar i fer complir aquestes normes.

 1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, excepte si es descarrega la bateria.
 2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
 3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dona el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

 1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt.
 2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professorat a l’inici de la classe. L’alumnat el té guardat a la motxilla. Si l’alumnat el té obert haurà de deixar-lo immediatament a la taula del professorat fins acabar la sessió.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumne ha utilitzar l’iPad. Mentre el/la professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i bolígraf a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

 1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues, etc. Només si el/la professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma. L’ús que es faci d’aquest dispositiu es valorarà en les competències transversals.
 2.  No es poden fer servir els iPads als passadissos, al pati ni a la Biblioteca a l’hora de l’esbarjo. Tampoc entre classe i classe.
 3. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
 4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que només es podran fer servir quan el professorat ho demani.
 5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari o la seva propietària. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor o la tutora al més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.

Material digital


El professorat  elabora els seus materials propis i usa les plataformes MOODLE o les eines de Google per compartir-lo amb l’alumnat; a banda recordeu que de les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques) disposem de material socialitzat a l’aula. L’alumnat rebrà un correu amb el domini alzina.cat per treballar en aquesta plataformes. Tots els comptes de correu s’han de considerar comptes de treball i el seu ús és restringit com a tal.

Per afavorir el control parental


Des del centre considerem que l’ipad és una eina educativa i confiem en la bona gestió que en fan les alumnes i els alumnes de l’institut. La tasca d’acompanyament de les famílies i dels professors és important per conscienciar que cal potenciar la maduresa i l’autocontrol dels vostres fills i filles. En cas de dificultats i necessitats específiques, per a les famílies que així ho demani, us oferim la possibilitat de restringir la utilització de l’iPad.

Hi ha l’opció de limitar les aplicacions que es poden fer servir i l’horari d’utilització:

Només s’instal·len les aplicacions que s’utilitzen a classe. Cap joc ni xarxes socials.
L’iPad es pot utilitzar fins a les 22:00
Per fer efectives aquestes restriccions poseu-vos en contacte amb el tutor/a del vostre fill.
Si  voleu fer un altre tipus de control podeu utilitzar tècniques i aplicacions de control parental. En els següent enllaços trobareu més informació.