Aquí trobareu tota la informació de l’oferta de compra de l’iPad on l’Institut fa d’intermediari amb l’empresa Microgestió.

FAMÍLIES 1r d’ESO CURS 2020-2021

OPCIÓ COMPRA

Per realitzar la compra a través de la empresa Microgestió, heu de seguir les següents instruccions:

Accedir a la web de Microgestió  https://microgestio.com/registro

Omple els camps sol·licitats i al camp de “codi” escriu VIPALZINA

Clica el botó “Verificar”. Acabar d’omplir els camps sol·licitats i Registra’t.

Premeu el botó COMPRAR

A la següent pantalla trobaràs totes les opcions de compra. Des del centre pensem que és suficient amb iPad de 32GB, funda sense teclat i sense llapis. És decisió de cada família ampliar la compra.

 • iPad de 32 GB o 128 GB
 • Funda amb teclat o sense teclat
 • Assegurança bàsica o premium
 • Llapis digital

Una vegada heu triat les vostres opció trobareu el preu total a pagar. El pagament és amb targeta, i també teniu l’opció de finançament.

TOTS ELS IPADS ARRIBAN AL CENTRE AL SETEMBRE. CONTACTAREM AMB VOSALTRES PER DONAR-VOS EL DIA I LA HORA PER LA SEVA RECOLLIDA.

OPCIÓ PRÉSTEC

Per les famílies que no podeu comprar l’iPad (famílies amb problemes econòmics greus), l’institut disposa d’iPads de préstec per a tot el curs.

Per fer efectiva la reserva d’un ipad de préstec heu d’omplir el següent formulari online (abans del 4 de setembre) https://forms.gle/LGzSytZCWY7jRxho8

Al setembre, contactarem amb vosaltres per signar el contracte i fer el pagament de la fiança.  Aquest contracte de préstec serà vàlid per a tota la ESO i no caldrà renovar-lo cada any.

La família aporta 20€ en concepte de fiança, que  us serà retornada en acabar el curs si tot està correcte. Podeu optar per deixar els 20 euros de fiança en dipòsit si voleu iPad de préstec per al curs vinent.

Els iPads es retornen a consergeria el darrer dia de curs amb una etiqueta amb el nom i cognoms de l’alumne i el curs, amb el carregador i la funda. Es revisen i si hi ha desperfectes sí caldrà abonar una nova fiança al curs següent.

Què he de fer en cas de trencament?

Els alumnes de 1r ESO tenen 3 anys d’assegurança. No existeix al mercat cap empresa que asseguri un ipad més enllà de 3 anys. 

En cas d’avaria, heu d’omplir el formulari de l’empresa asseguradora que es diu Garante:

https://www.garante.es/alta-de-siniestro/

Normes d’utilització del IPAD a l’aulaPER FER UN BON ÚS

Cal començar recordant dos principis fonamentals:

El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.

L’iPad, a l’escola, és una eina de treball.

És un treball conjunt de les famílies i dels professorat explicar i fer complir aquestes normes.

 1. Els iPads han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els iPads no s’endollaran durant les classes, excepte si es descarrega la bateria.
 2. Els iPads han de portar funda per a reduir els efectes dels possibles accidents.
 3. Per poder fer útil aquesta eina, cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dona el professorat en cada moment.

Hi ha dues opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

 1. L’iPad s’utilitza sempre i, per tant, cal tenir-lo a punt.
 2. L’iPad s’utilitza en funció del que diu el professorat a l’inici de la classe. L’alumnat el té guardat a la motxilla.

En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumne ha utilitzar l’iPad. Mentre el/la professor/a explica, els iPads han d’estar guardats. Així mateix, cal tenir sempre paper i bolígraf a mà perquè si falla l’iPad no es quedin sense treballar.

 1. En horari escolar, els iPads són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’iPad de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues, etc. Només si el/la professor/a ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma. L’ús que es faci d’aquest dispositiu es valorarà en les competències transversals.
 2.  No es poden fer servir els iPads als passadissos, al pati ni a la Biblioteca a l’hora de l’esbarjo. Tampoc entre classe i classe.
 3. Els iPads han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a.
 4. Acompanyant l’iPad s’han de portar auriculars, tot i que només es podran fer servir quan el professorat ho demani.
 5. En els canvis de classe els iPads no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari o la seva propietària. Els iPads oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor o la tutora al més aviat possible.

Penseu que els iPads són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.