L’institut l’Alzina ja havia comptat en el passat amb una organització horària singular que li havia permès realitzar un treball de recerca-acció que va donar molts bons resultats, tant pel que fa a la formació del professorat, com per la incorporació a la pràctica docent de millores metodològiques.  Aquesta millora en el dia a dia de l’institut encara és molt present en una part del professorat.

Aquesta organització horària es valora com a una oportunitat de millorar alguns aspectes metodològics i de funcionament.

Els resultats a la consulta realitzada a la comunitat educativa de l’institut han estat el següents:

Per tant la proposta d’horari que presentem és la següent:

MATÍ

TARDA

Adreçades a aquelles famílies que ho sol·licitin l’institut organitzarà activitats encaminades als objectius de millora dels resultats educatius i a l’afavoriment de la cohesió social dues tardes a la setmana.  Serien les tardes dels dimarts i dijous. Tot i així, associació esportiva de l’institut organitza TOTES les tardes de la setmana activitats; per tant, l’alumnat pot realitzar activitats en aquest horari al llarg de tota la setmana.

Si el nombre d’alumnes que ho sol·licitin es suficient es mantindrà el servei de menjador. Per a més informació sobre aquest us podeu adreçar a l’AMPA   ampalzina@gmail.com