L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l’activitat a Catalunya.

A més s’ha modificat l’aplicació de consulta de l’identificador de RALC. Ara, a més de retornar l’identificador de l’alumne, mostra (clicant a la icona del llapis) totes les seves dades identificatives i la nota QPRE del curs actual.

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/wayf/wayf-IDP-SM.html?entityID=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat&return=https%3A%2F%2Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Faccesvalidat.ensenyament.gencat.cat%252Fpls%252Fapex%252Ff%253Fp%253D20190029072543618