El projecte educatiu de l’IES l’Alzina dona molta importància a la tutoria.

La tutoria es treballa en dos nivells: grupal i individual. 

El Pla d’Acció Tutorial contempla els continguts de la tutoria que intenta adaptar-se al nivell, aptituds i interessos dels alumnes.

Concretament a nivell de primer d’ESO es treballa la integració a la nova etapa educativa, l’autoconeixement i l’autoconcepte.