Aquest apartat del bloc s’anirà nodrint d’aquelles informacions que com a famílies us poden resultar útils en el seguiment de la vida escolar del vostre fill/a.