Educació Secundària Obligatòria

Estructura del sistemaVa adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos. Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any d’aquest període també el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats fomulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Àrees

 • Llengua catalana i Literatura.
 • Llengua castellana i Literatura.
 • Llengües estrangeres (Anglès i francès).
 • Ciències de la naturalesa.
 • Ciències socials.
 • Educació física.
 • Tecnologia.
 • Educació visual i plàstica.
 • Música.
 • Matemàtiques.
 • Religió (voluntària)

 

Batxillerat

Va adreçat als alumnes compresos entre els 16 i els 18 anysi s’estructura en dos cursos. Aquests estudis són polivalents, integradors, flexibles i orientadors. A més, pretenen que, en una societat culturalment i tècnicament canviant, es garanteixi la formació integral de l’alumnat, és a dir, la seva maduració intel·lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització actual —Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art—, l’adquisició d’una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.Modalitats i matèriesEl nostre institut oferta les següents modalitats de batxillerat:

 • Humanitats i ciències socials
 • Ciències de la Natura i de la Salut
 • Tecnologia

Cada alumne ha d’escollir una de les modalitats de batxillerat amb les seves matèries corresponents. Entre aquestes matèries podem trobar:

 • Llengua catalana i Literatura
 • Llengua castellana i Literatura
 • Llengua estrangera (Anglès o Francès)
 • Filosofia
 • Història
 • Educació física
 • Religió (voluntària)
 • Llatí
 • Economia i organització d’empresa
 • Economia
 • Història de l’Art
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Física
 • Química
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Dibuix tècnic
 • Tecnologia industrial
 • Dibuix tècnic
 • Informàtica

Finalment, tots els alumnes han de fer el “Treball de recerca” dirigit per un professor. La seva finalitat és que l’alumne apliqui els coneixements adquirits, demostri l’assoliment dels objectius generals de l’etapa, faci transferències de coneixements, posi enpràctica les seves capacitats d’investigació i es prepari per a futurs treballs similars