Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI)
  • la formació de persones adultes

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés).

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries amb avaluació negativa, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys.

A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol de graduat o graduada en ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Vull fer Batxillerat a l’Alzina, què he de fer?

Els alumnes que estan fent 4t d’ESO al centre i desitgen fer batxillerat tenen plaça assegurada a l’Alzina. Els alumnes rebran el full per fer la tria de matèries optatives a l’hora de la tutoria i a principis de juliol es formalitza la matrícula a Secretaria.

Vull fer Batxillerat a un altre centre, què he de fer?

Has de participar en el procés de preinscripció i posar com a primera opció al centre on el vols estudiar.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=

Vull fer Grau mitjà, què he de fer?

Has de participar en el procés de preinscripció i posar com a primera opció al centre on el vols estudiar. http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

Si en vols saber més, podeu consultar les pàgines:
www.unportal.cat  (recordeu que hi heu d’accedir amb l’e-mail i la contrasenya que us vam enviar).