Per tal de tenir informació immediata i comunicació directa amb el tutor o tutora del vostre fill o filla, a la pàgina web de l’Alzina hi trobareu l’accés per a les famílies a l’APLICATIU DE TUTORIA (cada curs es renoven usuaris i contrasenyes). Els usuaris i contrasenyes d’aquest any us els farem arribar directament a les famílies el dia 12 de setembre. L’enviarem a l’adreça de correu electrònic del primer tutor (la que ens vau donar en el moment de la matrícula). En cas que vulgueu un usuari diferent per a pare i mare, demaneu-lo al vostre tutor. En cas que no us arribés el podeu demanar per correu electrònic a secretaria o al mateix tutor.

És molt important que el primer que feu en entrar a l’Aplicatiu de Tutoria amb el vostre usuari i contrasenya aneu a Opcions/El meu compte. Allà hi heu d’indicar el mòbil on rebreu els avisos en cas de falta de primera hora si no teniu instal·lat el Tokapp. També heu d’indicar un correu que feu servir normalment. Així podreu rebre avisos de l’aplicatiu (per exemple indicant que teniu un correu del tutor) i així fer la comunicació més àgil i efectiva.

Les famílies teniu la possibilitat d’obtenir informació actualitzada i detallada sobre els vostres fills/filles a través de l’aplicatiu de tutoria en aquest link (trobareu l’enllaç situat a a la pàgina principal d’aquest web).

Podeu consultar les faltes, retards i incidències d’un dia en concret o acumulades al llarg del curs.

Les incidències horàries indiquen el següent

F – Falta de assistència.

FJ – Falta de assistència justificada pels pares.

R – Retard.

RJ – Retard justificat.

E – Expulsió de l’aula per part del professor.

A – Anotació. Correspon a una situació singular a tenir en consideració (tant positiva com negativa).

D– Falta de deures

M– No han portat el material/xandall d’educació física
AA – En aquesta hora està a l’Aula d’Acollida.
AO – En aquesta hora està a l’Aula Oberta.

VAG-L’alumnat ha estat autoritzat a fer vaga (o els pares n’estan assabentats en cas que sigui de batxillerat).

A través del menú Tutoria/Comunicació podeu també enviar i rebre missatges amb el tutor/a del vostre fill/a.

Teniu la possibilitat d’enviar i rebre documents adjunts en aquests missatges (no és necessari que us sapigueu l’adreça electrònica del tutor/a; el missatge arriba igualment).

Aquest any estem impulsant l’ús de l’Aplicatiu de Tutoria i habilitarem l’opció que les famílies proposin al tutor la justificació de les faltes. Per aquelles famílies que ho prefereixin, hi haurà encara l’opció de dipositar el paper a la bústia del vestíbul del centre. Cada tutor individual s’encarregarà del seguiment acadèmic, de les entrevistes amb la família i de justificar les faltes d’aquell alumne o alumna.

Recordeu que una comunicació directa i fluïda entre el tutor i la família és fonamental.

Si teniu problemes per a entrar a la pàgina de l’aplicatiu (us diu que no reconeix el certificat, us adjuntem també un document on us explica què cal fer per resoldre-ho).

Configuració dels navegadors per accedir a l’AT

Esperem que aquest aplicatiu ens faciliti la comunicació. Aquí teniu un document explicatiu per aprendre a fer-lo servir.

manualATper_Famílies_curs19-20_

Alzina