Per tal de tenir informació immediata i comunicació directa amb el tutor o tutora del vostre fill o filla, a la pàgina web de l’Alzina trobareu l’accés per a les famílies a l’APLICATIU DE TUTORIA (cada curs es mantenen els usuaris i contrasenyes)

A partir del 12 de setembre les famílies de 1r d’ESO rebran al seu correu electrònic l’usuari i contrasenya. 

En cas que vulgueu un usuari diferent per a pare i/o mare, demaneu-ho al vostre tutor / a la vostra tutora. En cas que no us arribés l’usuari i contrasenya,  podeu demanar-los per correu electrònic a secretaria (correu del centre).

És molt important que el primer que feu en entrar a l’Aplicatiu de Tutoria amb el vostre usuari i contrasenya és accedir a Opcions/El meu compte. Heu d’indicar el mòbil on rebreu els avisos en cas de falta de primera hora si no teniu instal·lat el Tokapp. També heu d’indicar un correu electrònic que feu servir normalment. Així podreu rebre avisos de l’aplicatiu (per exemple un missatge del tutor/a) i així fer la comunicació més àgil i efectiva.

Les famílies teniu la possibilitat d’obtenir informació actualitzada i detallada sobre els vostres fills/filles a través de l’aplicatiu de tutoria en aquest link (trobareu l’enllaç situat a a la pàgina principal d’aquest web).

Podeu consultar les faltes, retards i incidències d’un dia en concret o acumulades al llarg del curs.

Les incidències horàries indiquen el següent:

A – Anotació. Correspon a una situació singular a tenir en consideració (tant positiva com negativa).

AA – En aquesta hora està a l’Aula d’Acollida.

AM   Amonestació disciplinaria

COM – Comentaris

CONV – Matèria convalidada

CRE – En aquesta hora està en la optativa Creadors en residència

D– Falta de deures

E – Expulsió de l’aula per part del professorat.

EC- Expulsió del centre

F – Falta d’assistència.

FJ – Falta d’assistència justificada per la família.

IPAD – Amonestació per ús indegut de l’iPad a l’aula

M– No han portat el material/xandall d’educació física

MILL – En aquesta hora està en la optativa millora

R – Retard.

RJ – Retard justificat.

TM-  Amonestació per ús indegut del telèfon mòbil

VAG – L’alumnat ha estat autoritzat a fer vaga (o la família n’està assabentada en cas que sigui de batxillerat).

A través del menú Tutoria/Comunicació podeu també enviar i rebre missatges amb el tutor/a del vostre fill/a.

Teniu la possibilitat d’enviar i rebre documents adjunts en aquests missatges (no és necessari que us sapigueu l’adreça electrònica del tutor/a; el missatge arriba igualment).

L’Aplicatiu de Tutoria és l’eina que les famílies heu d’utilitzar per justificar les faltes d’assistència.

Cada tutor/a individual s’encarregarà del seguiment acadèmic, de les entrevistes amb la família i de justificar les faltes d’aquell alumne o alumna. A 1r i 4t d’ESO els grups classe comptem amb un tutor/a de seguiment. 

Recordeu que una comunicació directa i fluïda entre el tutor/ la tutora i la família és fonamental.

Si teniu problemes per a entrar a la pàgina de l’aplicatiu (us diu que no reconeix el certificat, us adjuntem també un document on us explica què cal fer per resoldre-ho).

Configuració dels navegadors per accedir a l’AT

Esperem que aquest aplicatiu ens faciliti la comunicació.