Segons el calendari oficial per al curs acadèmic (Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària), l’activitat docent començarà el dia 12 de setembre 2019 i finalitzarà el dia 19 de juny de 2020.

Durant el curs 2019-2020, els períodes de vacances escolars seran:

  • Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener
  • Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril

Altres dies festius dins el període escolar són:

  • 24 de setembre 2019 (Mercè)
  • 1 de novembre 2019 (Tots Sants)
  • 6 de desembre 2019 (dia de la Constitució)
  • 1 de maig 2020 (dia del treballador)
  • 1 de juny 2020  (Pasqua Granada)

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, (aprovat pel nostre Consell Escolar):

  • Dilluns 4 de novembre 2019
  • Dilluns 24 de febrer 2020
  • Divendres 29 de maig 2020