CALENDARI ESCOLAR CURS 2017/2018

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic (ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril (DOGC núm. 7384, de 6.6.2017), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària), l’activitat docent començarà el dia 12 de setembre i finalitzarà  el dia 22 de juny de 2018.

Durant el curs 2017-2018, els períodes de vacances escolars seran:

 • NADAL: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 • SETMANA SANTA: Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

 • 25 de setembre 2017 (Mercè)
 • 12 d’octubre 2017 (dia de l’hispanitat)
 • 1 de novembre 2017 (Tots Sants)
 • 6 de desembre 2017 (dia de la Constitució)
 • 8 de desembre 2017 (La Inmaculada)
 • 21 de maig 2018  (Pasqua Granada)

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, els quals ja han estat aprovats pel nostre Consell Escolar, i són:

 • 7 de desembre de 2017
 • 12 de febrer de 2018
 • 30 d’abril de 2018

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_centres/calendari_escolar_2017_2018

http://guia.barcelona.cat/detall/festes-estatals-i-autonomiques-a-catalunya-i-locals-a-barcelona-el-2018_99400506502.html