SORTIDA DINTRE DE L’HORARI ESCOLAR

L’alumnat de l’ESO que hagi de marxar del centre en horari escolar (8 a 14.40h) ho farà acompanyat per un familiar.

SORTIDA DIA FIX A LA SETMANA

L’alumnat que, un cop siguin al centre i hagin de sortir en horari fix per algun tractament de forma regular al llarg del curs, han de tenir emplenat aquesta autorització com a credencial. Cal que la doni al seu tutor de classe i aquest després la passarà a secretaria per tal de guardar-la a l’expedient de l’alumne.

Descarregar document