L’institut posa a disposició de tot l’alumnat del centre l’ús d’un armariet per  guardar el seu material escolar. Els armariets  estan situats a l’interior de les aules.

Durant el primers dies de classe, a través del seu tutor, s’adjudicarà a l’alumnat el seu armariet.

TANCAMENT

Pel tancament correcte de l‘armariet amb cadenat, aquest ha de tenir les següents especificacions (el més important és que la part cilíndrica, en forma de U, ha de tenir 5mm de diàmetre).