En aquest apartat us donarem informacions que us poden resultar útils com a estudiants i també us informarem de  les diferents propostes del centre adreçades a fer-ne un espai viu.