Entrades

Matrícula setembre Batxillerat (amb matèries pendents)

Alumnat que tenia matèries pendents pel setembre i en el curs 2019-2020 faran 1r o 2n Batxillerat.

La matrícula de batxillerat per els alumnes nous serà del 6 al 10 de setembre de 9 a 14h i els alumnes del centre serà el 6 de setembre de 9-14.

Abans de fer la matrícula, cada alumne tindrà una breu entrevista amb la coordinadora de batxillerat o la coordinadora pedagògica.

Aquí teniu la documentació necessària (també la podeu demanar a consergeria):

DOCUMENTS MATRÍCULA

Matricula Batxillerat setembre

Alumnat que tenia matèries pendents pel setembre i en el curs 2018-2019 faran 1r o 2n Batxillerat.

La matrícula de batxillerat per els alumnes nous serà del 5 al 7 de setembre de 9 a 14h i els alumnes del centre serà el 7 de setembre de 9-14.

Abans de fer la matrícula, cada alumne tindrà una breu entrevista amb la coordinadora de batxillerat o la coordinadora pedagògica.

Aquí teniu la documentació necessària (també la podeu demanar a consergeria):

ALUMNES INTERNS

ALUMNES NOUS