Entrades

Ajuts menjador 2018-2019. Publicada la llista d’admesos i denegats. Passeu pel centre.

Avui dimecres 12 de setembre ja ha estat publicada la llista d’admesos i denegats amb la quantitat concedida (el càlcul del nombre de dies totals adjudicats s’informarà a la resolució definitiva). Passeu pel centre (la llista amb els codis està penjada al suro del vestíbul).

Us informem que s’ha ampliat el termini per a la presentació de les peticions d’ajuts menjador, exclusivament per aquell alumnat de nova incorporació que justament esteu matriculant aquests dies.
Termini per a les famílies: 21 de setembre
Termini per a les escoles: 25 de setembre

FONS SOCIAL
Aquelles famílies que van demanar l’ajut del fons social i que la seva resolució encara estigui pendent, poden demanar l’ajut ordinari. Si finalment els hi concedeixen, farem en canvi nosaltres.

Benvolgudes famílies,

Avui dilluns 3 de setembre comença el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts menjador del període de setembre i finalitzarà el 14 de setembre.

El model de sol·licitud ha canviat.  Si ja heu emplenat algun model antic, no passa res.

És important que l’IDALU (número de identificació de l’alumne) i el curs estiguin informats , que hi constin les dades de tots els membres de la unitat familiar,  que hi consti la informació econòmica, que estigui signat i que hi consti un telèfon mòbil (per poder rebre l’avís i saber si els l’han concedit).

La secretaria de l’Alzina està oberta els matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i els dimarts i els dijous de 15:00 a 18:30h.

Informació d’interès curs 2018-2019

En aquesta pàgina https://www.alzina.cat/informacions-curs-18-19/ trobareu tota la informació sobre els pagaments pel curs vivent així com els llibres per curs i l’oferta de l’ipad (només 1r d’ESO).

En l’apartat de Secretaria també trobareu tots els documents relatius a l’alumnat https://www.alzina.cat/secretaria/

 

 

 

 

Pla NEUCAT (fase d’ALERTA)

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el COMUNICAT DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’ALERTA PER NEU

Per demà dimecres la previsió és que els centres obrin amb normalitat. Es recomana a les direccions que avui informin a les famílies dels consells de Protecció Civil per accedir als centres: preferència pel transport públic per sobre del privat, i del transport subterrani per sobre del de superfície.

Qualsevol variació respecte a les previsions i recomanacions serà publicada al web del Consorci.

http://www.edubcn.cat/ca/edu?idg=50402

Web del Consorci (alumnat i famílies)

 

Equip directiu.

Pla NEUCAT (fase d’ALERTA)

Benvolgudes famílies,

Hem rebut un missatge del Consorci d’Educació de Barcelona dient que s’ha activat el Pla NEUCAT en fase d’alerta.  Demà divendres les classes es desenvoluparan amb normalitat (i també la festa de Carnestoltes). Us demanem que estigueu atents a les notícies per si hi ha novetats. Us les farem arribar via Tokapp i a través de la pàgina web.

Equip directiu.

Calendari escolar curs 2017-2018

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic (ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril (DOGC núm. 7384, de 6.6.2017), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària), l’activitat docent començarà el dia 12 de setembre i finalitzarà  el dia 22 de juny de 2018.

Durant el curs 2017-2018, els períodes de vacances escolars seran:

NADAL: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

25 de setembre 2017 (Mercè)
12 d’octubre 2017 (Dia de l’hispanitat)
1 de novembre 2017 (Tots Sants)
6 de desembre 2017 (Dia de la Constitució)
8 de desembre 2017 (La Inmaculada)

1 de maig 2018 (Festa del treball)

21 de maig 2018 (Segona Pasqua)

i els que pugui determinar l’ajuntament de la ciutat per a l’any 2017-2018.

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, els quals ja han estat aprovats pel nostre Consell Escolar, i són:

7 de desembre de 2017
12 de febrer de 2018
30 d’abril de 2018

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_centres/calendari_escolar_2017_2018

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS d’ESO AMB MÚSICA O DANSA

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

  1. Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria.
  2. Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal. (es pot baixar d’internet o demanar-lo a l’escola corresponent)
  3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
  4. A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
  5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

models de sol·licituds

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT

Els alumnes d’ESO i batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament , l’alumne pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar als alumnes que fan batxillerat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

  1. Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (model SEFESO).
  2. Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.
  3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
  4. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
  5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

Model ESO

MASTERITZACIÓ (Aclariment)

Els alumnes que el curs passat ja heu utilitzat l’iPad NO L’HEU DE MASTERITZAR.

– El vostre iPad ja està masteritzat.
– La masterització s’elimina quan es reinicia l’iPad.

El que ha canviat ha estat el sistema de gestió. Per canviar al nou sistema de gestió cal anar a l’adreça https://zuludesk.com/manage/enroll/?network=19673180 i acceptar el perfil de configuració que es descarrega. Abans que comenci el curs us enviarem instruccions més detallades.

Entrega de notes

Dijous 7 de setembre a les 9:00h els tutors del curs 2016-2017 lliuraran als alumnes els butlletins amb les notes de les avaluacions extraordinàries. Cada alumne ha d’anar a la seva aula.

De 9:30 a 10:30 hi haurà un període per a reclamacions i incidències.

 

Inici de curs 2017-2018

COMENÇAMENT DE CURS

Benvolgudes famílies,

L’equip directiu i el claustre de professors es complau a saludar-vos a l’inici del
curs 2017-2018. Esperem i desitgem que l’estiu hagi estat profitós.

A continuació, us indiquem el dia i hora d’inici del curs escolar per als alumnes:

El curs escolar començarà el dijous dia 14 de setembre, segons el següent horari:

 

9.00 – 10.00 h   1r i 2n de Batxillerat
10.00 – 11.00 h   3r i 4t d’ESO
12.00 – 13.00 h   1r i 2n d’ESO

 

L’alumnat serà rebut pels tutors/es i a continuació aniran a les seves aules on  es donarà la informació necessària per poder començar les classes el divendres 15 amb tota normalitat.

 

LLIBRES DE TEXT

L’AMPA amb l’objectiu de procurar un estalvi per a les famílies com també de fomentar hàbits ecològics i de cura de material, facilita, a qui ho desitgi, un sistema de lloguer de llibres de text.

També trobareu la informació sobre els llibres de text en els plafons informatius de  l’institut i a la nostra web.

AGENDA ESCOLAR

L’AMPA regala l’agenda escolar personalitzada als seus associats juntament amb un obsequi. L’agenda és un instrument necessari i cal que tot l’alumnat la tingui. Els/les alumnes no associats/des l’hauran  de comprar a l’AMPA. La recollida serà: 

6 i 7 de setembre de 17.00 a 18.30 h

Si la recollida de l’agenda no es fa en un d’aquests dies, s’haurà de pagar.