Entrades

Compte amb el mosquit tigre!

Voleu ajudar a reduir la propagació del mosquit tigre i el risc de transmissió de malalties que pot comportar?

L’alumnat de 1r d’ESO s’han convertit en experts i expertes del tema participant en el projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert i ara ja tenen els seus productes de final de projecte.
S’han documentat i han fet diverses activitats, han observat les diferents fases del mosquit al laboratori (ous, larves, pupes i mosquits adults) i han fet treball de camp a l’entorn de l’institut per trobar possibles punts de cria i comunicar-ho mitjançant l’aplicació a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Dels diversos productes finals proposats, la majoria de grups ha triat fer un tríptic divulgatiu sobre les característiques del mosquit tigre a través de jocs que ells i elles mateixes han dissenyat o fer un vídeo per difondre el projecte i les mesures de prevenció que podem adoptar la ciutadania per evitar que ens piqui el mosquit tigre.
Des de casa també podeu participar en el projecte introduint les dades de mosquits o possibles punts de cria que veieu, a través de l’app Mosquito Alert.

Mosquito alert

L’alumnat de 1r d’ESO està participant en el programa Mosquito Alert de ciència ciutadana.
S’estan formant per ajudar als científics en el control de l’expansió dels mosquits que més problemes de salut estan comportant.
Aquesta setmana han estat al laboratori observant mosquits adults, en fase de larva i en fase de pupa.
Era difícil perquè les larves es mouen ràpid! L’Ariadna, científica del projecte, ens ha explicat moltes coses del mosquit tigre i han estat tots i totes molt interessades.

Programa CIÈNCIA CIUTADANA – MOSQUITO ALERT i ASPB

Aquest curs 2018-2019, el nostre institut ha participat en el programa CIÈNCIA CIUTADANA – MOSQUITO ALERT i ASPB. El programa es basa en l’ús de l’aplicació per a mòbils i tauletes (mosquitoalert). Té l’objectiu d’unir ciutadans, científics i gestors en la lluita contra els mosquits que transmeten malalties.

L’estructura del programa separa les activitats en tres blocs. Un primer bloc de treball a l’aula on l’alumnat entra en contacte amb els coneixements i habilitats necessaris per participar en el projecte de ciència ciutadana. Un segon bloc d’us de l’aplicació a camp.

Un tercer bloc d’anàlisis conclusions i debat sobre els resultats del mapeig realitzat amb l’aplicació.

El passat divendres 14 de juny es van lliurar els premis del Concurs de de Barcelona 2019 als nois i noies que han participat al programa escolar del . Molt contents per la implicació i per la feina feta! https://www.aspb.cat/noticies/prevencio-del-mosquit-tigre-a-lescola/

Enhorabona als guardonats Sofía el Karkeri, Keila Azuaga i Adam el Bakkali de 1r d’ESO

Els instituts de Barcelona declaren la guerra al mosquit tigre

Font: https://cat.elpais.com/cat/2019/06/04/catalunya/1559660428_427789.html

De bon matí, els alumnes de secundària de l’Institut l’Alzina de Barcelona surten a explorar els voltants del centre amb una missió clara: enxampar larves de mosquit tigre. Ajupits a l’estany més proper, els joves cacen les cries de mosquit amb petites xarxes, riuen, fan fotos i admiren amb curiositat els exemplars enxampats que resten en pots de plàstic. És com si els costés imaginar que aquestes larves, aparentment indefenses, s’acabaran convertint en petits xucla-sangs d’estiu. Aquesta activitat forma part del seu horari lectiu setmanal des que l’institut ha entrat dins del projecte que Mosquito Alert, una iniciativa de ciència ciutadana, creat conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquest projecte, que es fa per segon any consecutiu, té l’objectiu d’eliminar la presència de mosquits invasors de les escoles de la ciutat d’una manera molt peculiar: mitjançant la participació dels estudiants. 

“L’objectiu de l’activitat sempre ha estat que els alumnes guanyin coneixement dels mosquits, però aquest any també hem afegit la gestió de punts de cria per demostrar als alumnes que ells també poden col·laborar i fer ciència ciutadana”, comenta Tomàs Montalvo, cap del programa de control del mosquit tigre de l’Agència de Salut Pública. L’activitat es duu a terme durant el període escolar d’abril a juny i consta de diverses fases. Primer de tot, els alumnes estudien la biologia de l’animal i comproven el coneixement que han adquirit mitjançant qüestionaris fins a mitjans de maig. És llavors quan es comencen a dur a terme les expedicions, que també anomenen safaris, per trobar els punts de cria.

Cercant en estanys, tolls, clavegueram o embornals amb aigua o sense aigua que, quan pugen les temperatures o plou una mica, es transformen en fàbriques de mosquits, els alumnes localitzen els punts de cria, els apunten i n’agafen mostres. Finalment, elaboren un mapa amb tots els punts detectats que fan arribar a Mosquito Alert. “Utilitzem els últims mesos del curs per fer-ho perquè ens interessa que es produeixi durant un període d’activitat del vector”, assegura l’investigador i director de Mosquito Alert, Frederic Bartumeu,que considera que al setembre, tot i ser un mes en el qual hi ha una presència abundant de mosquits, resulta més difícil posar d’acord els instituts per dur-lo a terme. 

Tanmateix, la missió no s’acaba aquí. Un cop els nens han estat al territori donant dades sobre punts de cria, els creadors del projecte les utilitzen per combatre l’espècie. “Quan rebem els mapes, comprovem que sigui un punt de cria i fem un tractament larvicida amb productes biològics. Aquest productes actuen durant la fase de larva del mosquit, ja que llavors és un ésser filtrador i, quan el producte és filtrat, li produeix un desequilibri osmòtic i un conseqüent trencament de parets en 24 hores”, explica Tomàs Montalvo.

Però l’Alzina no és l’únic centre que forma part del projecte, que aquest any ha aconseguit la implicació de set escoles i més de 400 alumnes. El projecte es va iniciar fa dos anys, quan van fer una prova pilot per implicar els més joves en la localització de l’espècie, mentre que l’any passat va ser la primera edició oficial i va disposar de 300 estudiants de cinc instituts públics de Barcelona. D’altra banda, Mosquito Alert fa cinc anys que està en actiu com a plataforma de ciència ciutadana que lluita per combatre la reproducció de mosquits tigre i anticipar-ne els riscos. 

“Volem informar la gent jove de la problemàtica, i aconseguir que ens ajudin, és el vessant social del nostre projecte”, assegura Frederic Bartumeu. I és que, tot i que a Mosquito Alert afirmen que tenen més controlada la població en àrees públiques, no han pogut saber com afecta el creixement total de l’espècie, ja que continua creixent en propietats privades. Se centren, doncs, en el boca-orella que es pot produir en les famílies que, a través dels nens, estan més alerta.

Programes en què participa l’Alzina

El Consorci d’Educació de Barcelona aquest curs 2018-19 va unificar els diversos programes que ofereix als centres educatius amb la finalitat de facilitar una planificació coherent en el si del centre per avançar en la transformació educativa.

Els programes en què l’Alzina participa formen part dels àmbits temàtics següents:

Igualtat d’oportunitats, comunitat i família

ÈXIT  

El Programa Èxit Acompanyament Educatiu promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona ofereix suport en horari extraescolar a l’alumnat que, amb el suport adient, pot aconseguir més bons resultats acadèmics, consolidar els aprenentatges, els hàbits de treball, en definitiva, augmentar les expectatives de futur.

ÈXIT ANGLÈS 

El programa Èxit Anglès, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i d’ESO. D’una banda, joves universitaris amb nivell mínim de B2 en llengua anglesa (MECR) duen a terme les sessions orals en petits grups amb l’alumnat. De l’altra, professorat nadiu de l’EOI Barcelona-Drassanes expert en el treball de l’oralitat du a terme cada mes sessions d’assessorament amb el professorat dels centres participants.

ENGINY 

El Programa Enginy s’ofereix com a recurs per a l’atenció educativa de tot l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i aprendre junts i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Per aquest motiu, els diferents projectes que s’ofereixen, pretenen esdevenir un modelatge per als docents, a més d’un aprenentatge competencial i vivencial per a l’alumnat. En formen part Programa  Grumet i Oficis de la ciutat.

Valors i ciutadania

PATRIMONIA’M 

El programa neix a partir d’una proposta entre el Consorci d’Educació i el MUHBA amb l’objectiu d’arrelar l’alumnat de Barcelona a la història de la seva ciutat a través del seu patrimoni, per entendre i comprendre com és la ciutat actualment. Cada centre patrimonia un vestigi material (diferents èpoques històriques) o un espai natural de la ciutat. Al voltant d’aquest element s’elabora un projecte que potencia les accions de recerca interdisciplinària, en el marc curricular de les diferents matèries fent més èmfasi en les de l’àmbit social, artístic i cultural. L’alumnat esdevé protagonista del seu aprenentatge assolint competències bàsiques de diferents àmbits. El professorat rep la formació en patrimoni des del MUHBA i l’assessorament a centres des del Consorci d’Educació.

Llengua, Plurilingüisme i Internacionalització

LITERÀPOLIS  

Literàpolis BCN. és un programa promogut per Barcelona ciutat de la literatura Unesco des de l’Institut de Cultura de Barcelona. El programa utilitza una aplicació mòbil que té una dinàmica de gimcana literària i que està basada en novel·les barcelonines. Té la intenció de fomentar la lectura i el coneixement de la ciutat entre el públic de 14 a 18 anys. L’aplicació Literapolisbcn, permet als participants localitzar diferents punts geogràfics reals de la ciutat per on transcorre l’acció d’un llibre desenvolupant un seguit de proves. La plataforma permet crear nous jocs-itineraris sense necessitat de programar. És un gestor de continguts organitzat de tal manera que, si es tenen els continguts treballats, la plataforma crea automàticament l’itinerari i aquest és visible en qualsevol dispositiu mòbil des del moment en el qual es publica. El programa permet experimentar diferents itineraris i crear-ne de nous de forma cooperativa a partir dels llibres triats que situïn la seva acció a la ciutat.

Benestar, Salut i Esports

PROGRAMA SI 

Programa promogut pel Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb la Fundació SHE. El Programa SI! incideix en quatre components: l’alimentació, l’activitat física, el coneixement del cos i la gestió de les emocions. La intervenció va dirigida a l’alumnat, a les seves famílies, al professorat i a l’ambient escolar.

Coneixement científic i tecnològic

MOSQUITO ALERT  

El programa es basa en l’ús de l’aplicació per a mòbils i tauletes (mosquitoalert). Té l’objectiu d’unir ciutadans, científics i gestors en la lluita contra els mosquits que transmeten malalties. L’estructura del programa separa les activitats en tres blocs. Un primer bloc de treball a l’aula on l’alumnat entra en contacte amb els coneixements i habilitats necessaris per participar en el projecte de ciència ciutadana. Un segon bloc d’us de l’aplicació a camp. Un tercer bloc d’anàlisis conclusions i debat sobre els resultats del mapeig realitzat amb l’aplicació.

Transformació educativa

XARXES PER AL CANVI

Xarxes per al Canvi promou i facilita al centre educatiu la participació en una xarxa de centres pròxima territorialment per tal d’afavorir i compartir la transformació educativa dins el mateix centre i de forma sistèmica amb l’entorn. És un program