Entrades

Filtratge d’Instagram a la xarxa de l’institut

Benvolguts,

Heu pogut comprovar que aquests dies tenim problemes de connexió a la xarxa WiFi. Per intentar trobar en està el problema es va demanar als servei tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona que es fes una monitorització de la xarxa. Com era d’esperar el resultat és que en determinats moments la xarxa queda saturada i no respon correctament.

Dintre d’aquest informe que han elaborat els serveis tècnics estan les 20 aplicacions que generen més tràfic de xarxa:

App Category App Container Application Sessions Bytes Bytes
Destination Host Name
1 instagram-p3-shv-01-mad1.fbcdn.net media instagram instagram-base 47.85 k 39 G
2 wn-in-f128.1e100.net general-internet google-base 1.38 k 7.03 G
3 91.213.30.140 networking quic 319 4.57 G
4 91.213.30.142 networking quic 239 4.33 G
5 13.107.4.50 business-systems ms-update 1.61 k 4.08 G
6 91.213.30.141 networking quic 269 3.73 G
7 91.213.30.141 networking ssl 1.28 k 3.29 G
8 wo-in-f128.1e100.net general-internet google-base 539 3.23 G
9 91.213.30.140 networking ssl 1.53 k 3.08 G
10 frcch1-vip-bx-003.aaplimg.com general-internet apple-appstore 55 2.63 G
11 mad07s10-in-f10.1e100.net general-internet google-base 10.55 k 2.53 G
12 frcch1-vip-bx-004.aaplimg.com general-internet apple-appstore 25 2.32 G
13 mad06s25-in-f10.1e100.net general-internet google-base 2.78 k 2.28 G
14 muc03s14-in-f10.1e100.net general-internet google-base 10.77 k 2.05 G
15 91.213.30.142 networking ssl 662 2.04 G
16 163.171.135.112 general-internet web-browsing 1 1.88 G
17 visitmuseum.atmosfera.net networking ssl 716 1.78 G
18 xx-fbcdn-shv-01-mad1.fbcdn.net collaboration facebook facebook-base 3.17 k 1.60 G
19 mad07s09-in-f1.1e100.net networking ssl 1.65 k 1.47 G
20 mad07s09-in-f10.1e100.net general-internet google-base 10.11 k 1.39 G

L’aplicació que més capacitat utilitza és Instagram amb una diferència molt important respecte a qualsevol altra.

La solució evident que han proposat els tècnics és limitar l’accés a Instagram des de la xarxa WiFi. Tenint en compte això, i que no és una aplicació utilitzada en l’ensenyament. Per tant en els propers dies es procedirà a tallar l’accés a Instagram des de l’institut.