Entrades

Programes en què participa l’Alzina

El Consorci d’Educació de Barcelona aquest curs 2018-19 va unificar els diversos programes que ofereix als centres educatius amb la finalitat de facilitar una planificació coherent en el si del centre per avançar en la transformació educativa.

Els programes en què l’Alzina participa formen part dels àmbits temàtics següents:

Igualtat d’oportunitats, comunitat i família

ÈXIT  

El Programa Èxit Acompanyament Educatiu promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona ofereix suport en horari extraescolar a l’alumnat que, amb el suport adient, pot aconseguir més bons resultats acadèmics, consolidar els aprenentatges, els hàbits de treball, en definitiva, augmentar les expectatives de futur.

ÈXIT ANGLÈS 

El programa Èxit Anglès, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i d’ESO. D’una banda, joves universitaris amb nivell mínim de B2 en llengua anglesa (MECR) duen a terme les sessions orals en petits grups amb l’alumnat. De l’altra, professorat nadiu de l’EOI Barcelona-Drassanes expert en el treball de l’oralitat du a terme cada mes sessions d’assessorament amb el professorat dels centres participants.

ENGINY 

El Programa Enginy s’ofereix com a recurs per a l’atenció educativa de tot l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i aprendre junts i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Per aquest motiu, els diferents projectes que s’ofereixen, pretenen esdevenir un modelatge per als docents, a més d’un aprenentatge competencial i vivencial per a l’alumnat. En formen part Programa  Grumet i Oficis de la ciutat.

Valors i ciutadania

PATRIMONIA’M 

El programa neix a partir d’una proposta entre el Consorci d’Educació i el MUHBA amb l’objectiu d’arrelar l’alumnat de Barcelona a la història de la seva ciutat a través del seu patrimoni, per entendre i comprendre com és la ciutat actualment. Cada centre patrimonia un vestigi material (diferents èpoques històriques) o un espai natural de la ciutat. Al voltant d’aquest element s’elabora un projecte que potencia les accions de recerca interdisciplinària, en el marc curricular de les diferents matèries fent més èmfasi en les de l’àmbit social, artístic i cultural. L’alumnat esdevé protagonista del seu aprenentatge assolint competències bàsiques de diferents àmbits. El professorat rep la formació en patrimoni des del MUHBA i l’assessorament a centres des del Consorci d’Educació.

Llengua, Plurilingüisme i Internacionalització

LITERÀPOLIS  

Literàpolis BCN. és un programa promogut per Barcelona ciutat de la literatura Unesco des de l’Institut de Cultura de Barcelona. El programa utilitza una aplicació mòbil que té una dinàmica de gimcana literària i que està basada en novel·les barcelonines. Té la intenció de fomentar la lectura i el coneixement de la ciutat entre el públic de 14 a 18 anys. L’aplicació Literapolisbcn, permet als participants localitzar diferents punts geogràfics reals de la ciutat per on transcorre l’acció d’un llibre desenvolupant un seguit de proves. La plataforma permet crear nous jocs-itineraris sense necessitat de programar. És un gestor de continguts organitzat de tal manera que, si es tenen els continguts treballats, la plataforma crea automàticament l’itinerari i aquest és visible en qualsevol dispositiu mòbil des del moment en el qual es publica. El programa permet experimentar diferents itineraris i crear-ne de nous de forma cooperativa a partir dels llibres triats que situïn la seva acció a la ciutat.

Benestar, Salut i Esports

PROGRAMA SI 

Programa promogut pel Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb la Fundació SHE. El Programa SI! incideix en quatre components: l’alimentació, l’activitat física, el coneixement del cos i la gestió de les emocions. La intervenció va dirigida a l’alumnat, a les seves famílies, al professorat i a l’ambient escolar.

Coneixement científic i tecnològic

MOSQUITO ALERT  

El programa es basa en l’ús de l’aplicació per a mòbils i tauletes (mosquitoalert). Té l’objectiu d’unir ciutadans, científics i gestors en la lluita contra els mosquits que transmeten malalties. L’estructura del programa separa les activitats en tres blocs. Un primer bloc de treball a l’aula on l’alumnat entra en contacte amb els coneixements i habilitats necessaris per participar en el projecte de ciència ciutadana. Un segon bloc d’us de l’aplicació a camp. Un tercer bloc d’anàlisis conclusions i debat sobre els resultats del mapeig realitzat amb l’aplicació.

Transformació educativa

XARXES PER AL CANVI

Xarxes per al Canvi promou i facilita al centre educatiu la participació en una xarxa de centres pròxima territorialment per tal d’afavorir i compartir la transformació educativa dins el mateix centre i de forma sistèmica amb l’entorn. És un program

Cloenda del programa Èxit d’Anglès

Dijous 31 de maig, els i les alumnes de l’Alzina i d’altres instituts que han participat en el programa Èxit d’Anglès es van desplaçar fins a la sala d’actes de l’Escola Oficial d’Idiomes de les Drassanes.  No tothom va poder venir (per els qui no hi éreu, tenim un petit detall que us faran arribar els companys).

A l’EOI de Drassanes l’alumnat de l’Alzina va gaudir d’un berenar angloamericà i van cantar cançons (karaoke).

Es van acomiadar dels seus “great friends” amb abraçades i desitjos de bones vacances.

Va ser una bona cloenda. Bona feina i gràcies a tots i a totes!

Aquí en teniu algunes fotografies!!

Festa Èxit Anglès

 

 

 

Programes Èxits

ÈXIT ANGLÈS DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ

El Programa Èxit Anglès del Consorci d’Educació de Barcelona vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

El Programa Èxit Anglès vincula alumnat, professorat i dinamitzadors per treballar l’oralitat en llengua anglesa seguint una mateixa línia metodològica, amb objectius grupals i individuals i ítems d’avaluació del progrés de cada alumne. Aquest programa s’implementa de forma pilot aquest curs 2017-2018 a 28 centres de secundària de la ciutat de Barcelona.

Per implementar aquest programa es compta amb la col·laboració i l’assessorament de professorat format en l’ensenyament de l’anglès com a eina de comunicació efectiva, especialment de la llengua oral, seleccionat i coordinat per l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes.

 

ÈXIT ACOMPANYAMENT EDUCATIU DURANT EL CURS ESCOLAR

El Programa Èxit, acompanyament educatiu durant el curs escolar, és un projecte de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius d’educació secundària obligatòria (ESO). Pretén facilitar l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Compta amb la implicació dels tutors i tutores de l’alumnat participant i amb l’acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de l’institut, i que atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans).

El Programa Èxit s’ofereix en horari extraescolar a l’alumnat que amb el recolzament adient pot aconseguir millors resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball, en definitiva, augmentar les seves expectatives de futur. S’adreça a nois i noies de famílies que per circumstàncies ben diverses no poden proporcionar el suport i seguiment que necessiten els seus fills/es pel que fa a les tasques escolars.

El programa s’organitza al voltant d’un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud conjunta per a participar-hi. Les sessions de suport tenen lloc en els espais de l’institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d’una hora i mitja. Les i els amics@grans es responsabilitzen de recollir l’alumnat de primària a la sortida de l’escola i acompanyar-lo fins l’institut en els casos en què sigui requerit.

Àlbum fotos